Nieuws
977625
Nieuws

Bijna kwart eerstejaars wisselde van studie

Bijna een op de vier eerstejaars hbo-studenten is vorig collegejaar gewisseld van studie. Het gaat om in totaal een kleine 20.000 voltijdstudenten. 10 jaar geleden wisselde 16,8 procent van de studenten van studie, zo meldt de Vereniging Hogescholen maandag. De studieuitval onder eerstejaars daalde afgelopen collegejaar naar 14,7 procent. Het jaar daarvoor was dat nog 16,1 procent.

Op een totaal van ruim 87.000 gestarte hbo-studenten ging het in het collegejaar 2012-2013 om 23 procent van de eerstejaars die opnieuw startte met een andere (20,1 procent) of dezelfde (2,6 procent) hbo-opleiding.

Eerstejaarsstudenten die van de havo komen, wisselden het meest. Het gaat hier om 28 procent van de studenten. Een op de vijf eerstejaars met een mbo-achtergrond veranderde van studie. Vwo'ers waren het trouwst: van deze groep wisselde minder dan 15 procent.