Nieuws/Binnenland
977638
Binnenland

Rechter buigt zich langdurig over Srebrenica

Zeker drie maanden heeft de rechter nodig om te beoordelen of de Staat (mede)verantwoordelijk is voor de dood van zeker 8000 mannen na de val van Srebrenica. Op 16 juli wordt er uitspraak gedaan, al is die datum nog uiterst onzeker, zo bleek maandag in de rechtbank in Den Haag.

De uitspraak zou namelijk kort na de Nationale Srebrenica Herdenking vallen en dat ligt gevoelig. Bovendien kon de rechter maar moeilijk inschatten hoeveel tijd zij daadwerkelijk nodig zou hebben om tot een oordeel te komen in de zaak, die was aangespannen door de Moeders van Srebrenica.

Die vinden dat de Nederlandse Staat verantwoordelijk is voor de massamoord na de val van de moslimenclave in 1995. Nederlandse militairen hadden de bevolking moeten beschermen, maar slaagden daar niet in. Het gevolg was dat Bosnisch-Servische troepen een massaslachting aanrichtten.

De advocaten van de Moeders stelden maandag dat de Staat VN-mandaten had overruled en de Nederlandse militairen had opgedragen vooral geen risico te nemen. Het primaire doel was zelf veilig wegkomen, ten koste van de bevolking. Mede daarom zouden de 150 soldaten hebben meegeholpen aan deportatie van de bevolking en oorlogsmisdaden niet hebben gemeld. „Dutchbat moet getuige zijn geweest van de massamoord”, aldus de advocaten. De slachtoffers is valse hoop geboden, vinden zij. Die waanden zich veilig, maar werden aan hun lot overgelaten.

Niets van waar, reageerden de advocaten van de Staat. Tot afgrijzen van de aanwezige Moeders van Srebrenica zeiden zij dat de Nederlanders niet anders konden dan meehelpen aan de evacuatie van de vluchtelingen na de val van Srebrenica. Die evacuatie werd gestart en geleid door Servische troepen. De Nederlanders hadden een genocide niet kunnen voorzien. Bovendien hadden de soldaten te luisteren naar de Verenigde Naties en niet naar de Nederlandse regering. Die heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, aldus de Staat.