Nieuws/Binnenland
977764
Binnenland

Is de korting op mijn levensloop terecht?

Ik ben geboren in juli 1948 en heb sinds vorig jaar AOW. In 2013 heb ik ook mijn levenslooptegoed in één keer opgenomen. Door de toen geldende kortingsregeling hoef ik maar 80 procent van het opgenomen bedrag bij mijn belastingaangifte te vermelden. Maar nu zag ik dat mijn levensloopverlofkorting ook met zo’n 20 procent wordt gekort. Klopt dat?

U krijgt sinds vorig jaar AOW. U hoeft dus geen AOW-premie meer te betalen. U merkt dat doordat het belastingtarief in de eerste twee schijven met 17,9 procent naar beneden gaat. Ook uw heffingskortingen worden aangepast, want die worden lager.

In het jaar dat u recht krijgt op AOW, worden uw belastingtarief en uw heffingskorting herrekend op basis van de maand waarin u AOW krijgt. U kreeg in augustus uw eerste AOW en u had recht op 1230 euro aan levensloopverlofkorting. Evenredige herrekening van uw levensloopverlofkorting is dan: 5,85 procent (tarief 1e schijf) + 23,69 procent (premiepercentage augustus) = 29,54 procent. Vervolgens geldt: 29,54/ 37 x 1230 = 983 euro (afgerond naar boven).

Het toeval wil dat de breuk 29,54/37 naar boven afgerond 80 procent is. Daar lijkt een verband met de 80 procent-regeling van de levensloopverlofregeling te zijn, maar die is er dus niet.