Nieuws
977822
Nieuws

10 procent minder toegelaten tot schuldsanering

Het aantal Nederlanders dat de schuldsanering ingaat neemt verder af. In 2013 werden 12.300 mensen toegelaten, 10 procent minder dan een jaar eerder. Dit komt vooral door verscherpte toelatingseisen.

In 2013 werden 9900 particulieren en 2500 ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal toegelaten particulieren daalde zelfs met 12 procent.

Wel zaten er nog meer mensen in de schuldsanering dan enkele jaren terug. Eind 2013 zaten ongeveer 40.000 mensen in de schuldsanering, ruim 30 procent meer dan eind 2010.

 

Gemeente poortwachter

Ook vorig jaar daalde het aantal toelatingen tot de schuldsaneringen (met bijna 7 procent). Dit wordt niet veroorzaakt door een aantrekkende economie, maar vooral door verscherpte toelatingseisen.

Vanaf 2012 moeten mensen eerst een traject van schuldhulpverlening bij de gemeente doorlopen voordat ze eventueel worden toegelaten tot de schuldsanering. Gemeenten hebben daarbij de vrijheid om toelatingseisen aan te scherpen.

Het aantal mensen dat zich meldt bij de schuldhulpverlening van de gemeente stijgt juist, bleek eind maart uit een bericht van het NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. In 2013 meldden zich 89.000 mensen, tegenover 84.500 mensen in 2012. Ook de gemiddelde schuld steeg, van 33.500 euro naar 37.700 euro.

 

Driekwart na drie jaar schuldenvrij

In 2013 verlieten bijna 11.000 mensen het schuldsaneringstraject. Een jaar eerder waren dit er nog minder dan 10.000. Driekwart van de mensen die in 2013 het traject verliet was helemaal verschoond van schulden doordat de rechter de schuldenaar het resterende deel van de schulden kwijtschold. Bij bijna 20 procent van de mensen eindigt de schuldsanering in een mislukking of het wordt beëindigd door bijvoorbeeld verkrijging van een erfenis.