Nieuws/Binnenland
979686
Binnenland

’Onmenselijke omstandigheden in terrorismecel’

AMSTERDAM - Gedetineerden die in speciale terrorismeafdelingen zitten in De Schie en Vught worden daar onder inhumane omstandigheden vastgehouden. Dat stellen Amnesty International en het Open Society Justice Initiative (OSJI) in een rapport dat dinsdag wordt gepubliceerd.

,,Mensen worden buitensporig lang opgesloten in hun cel en moesten stelselmatig vernederende visitaties ondergaan", leest het rapport. De Nederlandse autoriteiten hebben beloofd enkele hervormingen door te voeren, maar deze zijn volgens de mensenrechtenorganisaties onvoldoende om de ,,ernstige mensenrechtenzorgen weg te nemen".

In het rapport Inhumaan en Onnodig: Mensenrechtenschendingen op de Terroristenafdeling worden meerdere maatregelen beschreven die worden toegepast op de speciale terrorismecellen in de twee penitentiaire instellingen. Een van die maatregelen is het stelselmatig opsluiten van mensen in eenpersoonscellen, vaak 19 tot 22 uur per dag. ,,In drie gevallen kwamen deze omstandigheden neer op langdurige eenzame opsluiting, wat volgens internationale mensenrechtenstandaarden ten strengste verboden is".

Gevangenbewaarders zouden volgens Amnesty en OSJI veelvuldig ingrijpende en vernederende visitaties uitvoeren. Daarbij is de gedetineerde volledig naakt. Ook worden verdachten samen en onder dezelfde omstandigheden vastgehouden met mensen die al veroordeeld zijn van een terroristisch misdrijf. ,,Zelfs iemand die geen bewezen bedreiging voor de veiligheid vormt, kan in een van de zwaarste detentieregimes van het land worden vastgehouden", zegt Doutje Lettinga van Amnesty International.

Amnesty en OSJI roepen op tot onmiddellijke, grondige, onafhankelijke en onpartijdige inspectie van, en sterker toezicht op, de terrorismeafdelingen. ,,Zo moet worden gezorgd dat de gedetineerden worden behandeld in overeenstemming met de internationale mensenrechtenverplichtingen van Nederland."