Nieuws/Binnenland
980468
Binnenland

Toch geen nieuwe wethouder Amsterdam

Kajsa Ollongren (D66) op het Binnenhof in Den Haag voor een gesprek met Mark Rutte.

Kajsa Ollongren (D66) op het Binnenhof in Den Haag voor een gesprek met Mark Rutte.

Amsterdam - D66 in Amsterdam levert toch geen vierde wethouder, nu voormalig wethouder Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is geworden. Alle partijen binnen de gemeenteraad, waaronder ook enkele D66’ers, hadden kritiek op dat voornemen om haar voor enkele maanden te vervangen.

Kajsa Ollongren (D66) op het Binnenhof in Den Haag voor een gesprek met Mark Rutte.

Kajsa Ollongren (D66) op het Binnenhof in Den Haag voor een gesprek met Mark Rutte.

De nieuwe wethouder zou moeten worden gezocht en worden benoemd om vervolgens enkele maanden te werken. D66 heeft momenteel drie van de zeven wethouders in de hoofdstad, maar wilde dat aantal weer aanvullen tot vier. Diegene zou dan tot maart 2018, na de gemeenteraadsverkiezingen, moeten aanblijven. Wanneer een wethouder langer dan drie maanden actief is, heeft deze automatisch recht op twee jaar wachtgeld.

Het besluit van D66 leidde tot veel woede binnen de gemeenteraad. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig van D66 zegt nu dat de fractie ’unaniem’ heeft besloten geen vierde kandidaat voor te dragen. „Hoewel onze coalitiegenoten bereid waren de voordracht te steunen voor een meerderheid, willen we als grootste collegepartij een dergelijke benoeming de raad niet door de strot duwen. Daar is niemand bij gebaat, in de eerste plaats de nieuwe wethouder niet. Die kan alleen maar effectief zijn als hij kan rekenen op een breed draagvlak in de raad. Dat bleek niet het geval en daarom heeft de fractie gisteravond besloten om de opengevallen plek niet in te vullen. Besturen doe je met oppositie en coalitie samen en als grootste partij voelen wij daar een extra grote verantwoordelijkheid voor.”

Het college van B&W zal de termijn nu afmaken in een bezetting van drie D66-leden, twee SP’ers en twee VVD-wethouders. Naar verwachting zal de commissaris van de Koning op korte termijn daarnaast nog een waarnemer benoemen voor de overleden burgemeester Van der Laan. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.