Nieuws/Binnenland
981992
Binnenland

Minder onderwijsbanen maar meer leerlingen

Het aantal banen in het onderwijs is het afgelopen schooljaar met ruim 3000 gedaald. De daling van het aantal banen gaat harder dan de afname van het aantal leerlingen, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Een zorgelijke zaak, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Dit vertaalt zich in vollere klassen en een hogere werkdruk”, zo meldt de vakbond.

In het basisonderwijs liep het aantal banen terug met ongeveer 2,5 procent, dat zijn ongeveer 2400 fulltime banen, terwijl het aantal leerlingen afnam met 1,4 procent. In het voortgezet onderwijs daalde het aantal banen met een half procent, maar het aantal leerlingen nam net als het jaar daarvoor toe: met iets meer dan 1 procent.

Van veel instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs ontbreken de personeelsaantallen over een of meerdere jaren in de database van het ministerie. Uit de gegevens die wel voorhanden zijn lijkt het personeel met 1,2 procent te zijn afgenomen en het leerlingenaantal met 0,8 procent.