Nieuws
982909
Nieuws

Wiebe Draijer wordt nieuwe baas Rabobank

Wiebe Draijer, de huidige voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) is door de raad van commissarissen voorgedragen als nieuwe bestuursvoorzitter bij Rabobank Nederland. Dat heeft de bank vandaag medegedeeld. De beoogde benoeming moet nog wel worden getoest door de toezichthouders. 

Draijer was sinds 1 september 2012 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hij volgde toen Alexander Rinnooy Kan op. Daarvoor was Draijer jarenlang consultant en partner bij adviesbureau McKinsey.

De SER en de bankensector leveren elkaar wel vaker topbestuurders. Zo kwam Herman Wijffels van de Rabobank toen hij SER-voorzitter werd. De latere SER-voorzitter Rinnooy Kan is ING-bestuurder geweest. Draijer maakt nu de omgekeerde beweging.

De raad van bestuur van de Rabobank raakte vorig jaar in korte tijd twee kopstukken kwijt naar aanleiding van het Libor-schandaal. Bestuursvoorzitter Piet Moerland stapte uit eigen beweging op nadat de bank een boete van € 774 miljoen moest betalen voor fraude met de Libor-rente. Later stapte de verantwoordelijke bestuurder Sipko Schat onder druk van de lokale banken ook op.

FNV-voorzitter Ton Heerts is blij met de voorgenomen benoeming van Draijer bij de Rabobank: "De Rabobank krijgt op het juiste moment een voorzitter die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de genen heeft. Onder zijn leiding kon mede dankzij de SER het Energieakkoord worden gesloten. Ook bij het Sociaal Akkoord en bij andere belangrijke SER-adviezen, zoals het advies van sociaal economische deskundigen, speelde Wiebe Draijer een essentiële rol. Hij is in staat mensen en organisaties te verbinden met verschillende belangen. Het is natuurlijk buitengewoon jammer voor de SER dat hij weg gaat maar zijn kennis, kunde en ervaring zullen van grote waarde zijn voor de Rabobank en haar medewerkers."

Ook Bernard Wientjes van VNO-NCW is positief gestemd over het mogelijke vertrek van de huidige SER-topman naar de Rabo.  “Draijer heeft de positie van de SER in een economisch en politiek moeilijke tijd, kunnen versterken. Door met niet aflatende energie de nadruk te leggen op datgene wat bindt, heeft hij tegenwicht geboden tegen de sterker wordende polarisatie. Het is daarom bijzonder jammer dat hij de SER gaat verlaten. Anderzijds zijn het nu juist deze eigenschappen, die noodzakelijk zijn voor het leiding geven aan een transformatieproces binnen een bankinstelling, die van zeer grote waarde zijn voor het Nederlands bedrijfsleven. Ik wens hem zeer veel succes toe.”