Nieuws/Binnenland
983031
Binnenland

Wat wil Nederland bereiken tijdens de NSS?

De Nuclear Security Summit (NSS) is een langjarig proces om te voorkomen dat nucleair materiaal in handen van terroristen kan vallen.

Er zijn drie hoofddoelen:

- de hoeveelheid nucleair materiaal moet worden verminderd

- het nucleair materiaal moet beter worden beveiligd

- landen moeten beter gaan samenwerken

Inmiddels is er twee keer een NSS-top geweest. De eerste was in Washington (2010), de tweede in Seoul (2012) en nu dus in Den Haag. Het gastland streeft ook eigen doelen na.

Nederland probeert een aantal specifieke zaken te bereiken:

- Het wil de reikwijdte van de afspraken uitbreiden. Het gaat bij de NSS vooral om nucleair materiaal dat gebruikt wordt voor civiele doelen. Nederland wil ook praten over de beveiliging van nucleair materiaal voor militair gebruik.

- Verder maakt het Nederlandse voorzitterschap zich sterk om deelnemende landen zover te krijgen dat ze aanbevelingen van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in hun nationale wet- en regelgeving opnemen.

- De verhouding tussen overheid en nucleaire industrie is ook een aandachtspunt. Overheden moeten voor regels zorgen die in de praktijk uitvoerbaar zijn, bedrijven moeten ze uitvoeren en er moet een gedegen inspectie zijn die toeziet op de naleving van de regels.

- Ook wordt geprobeerd de ratificatie door landen van het beveiligingsverdrag van nucleair materiaal te versnellen. Het gaat om de niveaus van beveiliging tijdens transport, opslag en productie.

- Tenslotte richt Nederland zich op het terugdringen van de hoeveelheid plutonium.