Nieuws/Binnenland
983217
Binnenland

Wordt vakantie op Texel goedkoper?

Een tijd terug las ik een arrest van de Hoge Raad waarin een belangrijke rol was weggelegd voor het eiland Texel. De directe consequentie is dat je goedkoper benzine kunt tanken op dit vakantie-eiland. Maar ik denk dat de gevolgen verdergaand zijn. Mogelijk wordt niet alleen tanken goedkoper, maar ook overnachten.

Ik zal eerst de situatie beschrijven en daarna aangeven waarom ik denk dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor iedereen die op vakantie gaat naar één van de favoriete kustplaatsen of vakantieparken.

 

De casus

Er werden op Texel twee percelen grond verkocht die aan weerszijden van een weg (de Potweg ?) lagen. In de akte van levering werd een zogeheten concurrentiebeding opgenomen. Simpel gezegd mocht de nieuwe eigenaar op deze percelen geen benzinetankstation exploiteren tenzij de brandstoffen ingekocht werden via een met name genoemd bedrijf.

 

Op grond daarvan kon er dus niet goedkope benzine verkocht worden van Tango of Tinq, maar alleen van een ander (en duurder) merk.

De Hoge Raad werd gevraagd of dit in strijd was met artikel 6 Mededingingswet. Als dat het geval was, dan zou het beding vervallen en zou de eigenaar de benzine en diesel van de beste leverancier kunnen afnemen.

 

In overweging 3.5.1 wijst de Hoge Raad erop dat “een overeenkomst naar haar aard mededingingsbeperkend is als na individueel en concreet onderzoek van de inhoud en doel van de overeenkomst en de economische en juridische context blijkt dat zij naar haar aard schadelijk kan zijn voor de goede werking van de normale mededinging van de betrokken markt”.

 

Texel is een afgebakende geografische markt en het is niet aannemelijk dat autobezitters met de TESO naar de overkant varen om daar te tanken. Ook blijkt in deze zaak dat de eigenaar niet op een andere locatie op het eiland een nieuw tankstation kan bouwen en exploiteren.

Op basis hiervan, en nog andere niet door mij vermelde overwegingen, komt de Hoge Raad tot de conclusie dat het concurrentiebeding in strijd is met artikel 6 van de Mededingingswet en als niet geschreven moet worden beschouwd.

 

Conclusie

Het is waarschijnlijk dat er op Texel binnenkort op een bestaande locatie een ander tankstation zal komen. De exploitant is daarbij vrij om de beste leverancier uit te kiezen. Aannemelijk is dat in dit geval ook de prijs van een liter benzine op Texel lager wordt. Simpelweg omdat er een vrije concurrentie komt op dit eiland op het gebied van brandstoffen.

 

Maar zoals gezegd ga ik nog een stapje verder. Op Texel zijn veel vakantieparken waar de individuele vakantiebungalows gekocht kunnen worden. In de koopcontracten is doorgaans opgenomen dat de verhuur dient te lopen via een specifiek aangewezen bemiddelingsburo. Op overtreding van dit beding staat dan een boete.

Zelfs als het niet verboden is om zelf te verhuren, is verhuur via een ander bemiddelingsburo (met betere service of lagere kosten) niet toegestaan.

Op grond van het arrest van de Hoge Raad vraag ik mij af of dit soort bedingen eigenlijk nog wel rechtsgeldig zijn en dan niet alleen als het gaat om vakantie-parken op Texel, maar in heel Nederland.

 

Het gaat bij dit soort parken namelijk altijd om een specifieke (geografische) markt omdat de eigenaar van de vakantiebungalow deze niet eenvoudig kan oppakken en neer kan zetten in een ander vakantieoord. En het is per definitie concurrentie beperkend omdat er alleen commercieel verhuurd mag worden via dat ene, in de akte van levering genoemde, bureau.

Het uiteindelijke antwoord kan alleen gegeven worden door de rechters. Ik zou het daarom heel interessant vinden als eigenaren van vakantiebungalows op Texel en in andere vakantieparken een proefproces starten.