Nieuws/Binnenland
983722
Binnenland

Pesten risicofactor voor zelfmoord

Kinderen en jongeren die gepest worden denken vaker aan zelfmoord dan hun leeftijdgenoten. De relatie tussen gepest worden en een hoger risico op suïcide onder jongeren werd al vermoed, maar is nu dan ook echt aangetoond.

Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit van Leiden na een analyse van 43 wetenschappelijke artikelen over pesten en suïcidale gedachten en pesten en suïcide.

Oorzaak

Zelfmoord is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren. Eerder onderzoek suggereerde al dat 15 à 20 percent van de adolescenten als slachtoffer, dader of beide betrokken is bij pesten.

De Leidse wetenschappers vonden 34 studies die betrekking hadden op de relatie tussen gepest worden en suïcidale gedachten onder kinderen en jongvolwassenen. In deze studies werden in totaal 284.375 jongeren bevraagd. Ook vonden de onderzoekers negen studies met betrekking tot gepest worden en pogingen tot zelfdoding, waarin ruim 70.00/ jongeren werden onderzocht.

Analyse van de beschikbare data uit alle gevonden artikelen toonde een significante relatie aan tussen pesten en suïcidale gedachten en pesten en niet-fatale pogingen tot zelfdoding. Een niet-fatale poging is de sterkste voorspeller voor een latere daadwerkelijke zelfdoding.

Cyberpesten

De onderzoekers vonden ook dat de relatie tussen pesten en suïcidale gedachten sterker is ingeval van cyberpesten, dat wil zeggen pesten via internet of de mobiele telefoon. Ze waarschuwen echter ook voor te snelle conclusies: cyberpesten werd in slechts drie studies onderzocht; verder onderzoek is nodig.

Mogelijk is cyberpesten sterker verbonden met suïcidale gedachten omdat slachtoffers die over het internet worden gepest zich vernederd voelen ten overstaan een groter publiek, of omdat materiaal is opgeslagen op het internet waardoor zij de negatieve ervaring vaker kunnen herbeleven.