Nieuws
984116
Nieuws

’Bankiers verdienen nog te veel’

De  oproep van Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën, om de cao’ s van bankiers in Nederland verder te versoberen, kan rekenen op grote bijval. Dat is af te leiden uit een poll van DFT.nl .

Volgens Dijsselbloem is er weliswaar een begin gemaakt om de salarissen aan de banden te leggen, maar de goudgerande arbeidsvoorwaarden zijn hem een doorn in het oog. 

Bijna driekwart van de respondenten onderschrijft deze mening doordat onder meer de kostenverlagingen banken stabieler maakt.

Een kwart van de poll-deelnemers is het oneens met Dijsselbloem doordat de versobering vooral modale bankiers zal treffen. Ook wijzen ze er op dat andere beroepsgroepen ook moeten worden aangepakt.