984215
Binnenland

Verzekeraars op het dievenpad

Je zou denken dat levensverzekeraars na de woekerpolisaffaire hun lesje geleerd hebben. Méér kosten dan opbrengsten zou niet meer moeten kunnen. Vergeet het maar; ik moet u teleurstellen. Het kan nog véél erger.

Het rendement op uw beleggings-lijfrenteverzekering was door de zware koersverliezen sinds het jaar 2000 en door de hoge kosten al niet veel soeps. Als het nu op uitkeren aankomt, brengen alle periodieke uitkeringen opgeteld vaak nog minder op dan de waarde van de spaarpot op de einddatum. Daarbij wordt van de lage rentestand schandelijk misbruik gemaakt.

Beste advies

Wie een periodieke uitkering uit zijn vrijvallende lijfrente wil ontvangen, oriënteert zich het best bij 123lijfrente.nl. Die geeft een keurig overzicht van aanbieders, die u nog wél wat winst gunnen. Uw gierige verzekeraar is verplicht het gespaarde kapitaal over te hevelen naar elke andere iets royalere collega in het land. Ook uw eigen bank doet u over het algemeen een beter voorstel.

De gêne voorbij

Er zijn levensverzekeraars die zelfs de euvele moed hebben om een negatieve rekenrente te hanteren. Ze schamen zich er geen seconde voor, om daarbij wél de gebruikelijke winstmarges voor zichzelf in rekening te brengen. Kosten worden keihard en volledig doorberekend.

Ik zag een offerte voor een 6-jarige lijfrente voorbijkomen. De koopsom was 15.316 euro. De lijfrente zou worden aangekocht bij de levensverzekeraar, waar het lijfrentekapitaal ook vanaf 1996 bijeen gespaard was. In 6 jaar tijd zou volgens de offerte van deze verzekeraar een bedrag van in totaal 14.256 euro worden uitgekeerd.

Intermediair in de wurggreep

Dat is een rendement (verlies) van -/- 1,7 procent per jaar, ofwel 1000 euro totaal foetsie! Aan winst en kosten strijkt deze levensverzekeraar trouwens in zes jaar tijd zonder blikken of blozen 670 euro op. Meestal blijft het daarbij. Sinds 1 januari 2013 mag uw adviseur geen provisie (2 procent van de koopsom voor een direct ingaande lijfrente) meer ontvangen van de levensverzekeraar.

Maar die adviseur durft u bij zo’n schandelijk aanbod van de verzekeraar niet eens zijn eigen kosten door te berekenen voor de tijd, die hij aan een advies heeft besteed. Levensverzekeraars melden overigens schijnheilig, dat zij helaas zélf geen advies mogen uitbrengen. Ze lopen liever geen enkel risico.

De pot op

Zo’n in keurig Nederlands opgestelde offerte van een levensverzekeraar vertaal ik maar eens voor u: “U wordt vriendelijk bedankt voor uw trouwe premiestortingen, waar we goed aan verdiend hebben. U geloofde natuurlijk niet écht dat u er zélf bij ons ook maar één cent wijzer van zou worden? U kunt wat ons betreft  ophoepelen en de pot op met uw kapitaal. Wél graag uw eigen toiletpapier meenemen.” 

Bij zo’n van minachting getuigende houding is overigens inmiddels je broek vanzelf afgezakt, dus daarvoor behoeft u zich tenminste niet meer in te spannen.

Brand New Day en Independer

Grote afwezigen zijn trouwens Independer (Achmea) en Brand New Day, die allebei aan die lijst ontbreken. Desgevraagd houden die zich niet met (het vergelijken van) lijfrente uitkeringen uit levensverzekeringen bezig. Niets aan te verdienen zeker. Mogelijk hebben ze daar nog geen vergunning voor. 

Brand New Day verklaarde op zijn vroegst over een jaar of vier à vijf te kunnen meedoen aan het periodiek uitkeren van lijfrentekapitalen, die bij haar geparkeerd en opgebouwd zijn. Zij beperken zich tot de opbouwfase van het kapitaal. “Schoenmaker blijf bij je leest” is daar het devies van de oprichters, die ruimschoots hun sporen in de beleggingswereld verdienden. Door slim beleggen en lage kosten zeggen ze beter te presteren.

Waar je met je mooie opgebouwde kapitaal naar toe moet als er een lijfrente uitgekeerd moet gaan worden, is van later zorg. Of je dan ook overgeleverd bent aan de wolven in schaapskleren, die nu beloven op je pensioen- centen te passen, zie je dán wel weer.

Eigen regie

Veel van mijn cliënten zijn nu blij met mijn advies om bij voorkeur fiscaal vrij verzekerd of te sparen met garantieproducten. Die hebben nu met de hoge fiscale vrijstellingen van destijds, de regie over hun spaargeld volledig zelf in handen. Iets om over na te denken, als de pensioendiscussie weer eens oplaait.