Nieuws/Binnenland
984541575
Binnenland

’Amsterdam bouwt meer windturbines dan nodig is’

Op het Museumplein werd onlangs volop geprotesteerd tegen de turbines die onder andere in Noord moeten komen.

Op het Museumplein werd onlangs volop geprotesteerd tegen de turbines die onder andere in Noord moeten komen.

Amsterdam - De hoofdstad gaat met de 17 mega-windturbines in Amsterdam veel meer windenergie opwekken dan noodzakelijk is. Daarvoor waarschuwden insprekers dinsdagavond in de gemeenteraad. Ook JA21, CDA en PvdO willen opheldering van het college.

Op het Museumplein werd onlangs volop geprotesteerd tegen de turbines die onder andere in Noord moeten komen.

Op het Museumplein werd onlangs volop geprotesteerd tegen de turbines die onder andere in Noord moeten komen.

Dinsdagavond werd er opnieuw een inspraakavond in de gemeenteraad van Amsterdam georganiseerd. De hoofdstad heeft de zogeheten ’zoekgebieden’ waar windturbines moeten verrijzen inmiddels aangepast. In plaats van vlakbij IJburg, waar felle protesten klonken, worden de turbines nu in de Noorder IJplas, de Ring A10-Noord, het Diemerbos, het Westelijk Havengebied en Weesperkarspel gepland. Maar ook in die gebieden klinkt weerstand.

Net als veel insprekers wijzen raadsleden uit de oppositie naar de Monitor Concept-RES van 1 februari 2021 die is opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De Monitor brengt in beeld in hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 Terawattuur (het door de overheid gestelde landelijke doel) kan worden bereikt in 2030 op basis van nu al opgestelde turbines, de al vergunde projecten, en de ambities uit alle dertig turbineplannen die in het land spelen.

Niet nodig

„De reeds bestaande zonne-akkers en windturbines en de projecten die al verder in de pijplijn zitten, zouden volgens het PBL al snel zo’n 28 Terawattuur ’groene energie’ kunnen opleveren voor 2030. Dat zou betekenen dat er nog zo’n 7 Terawattuur nodig is om de doelen (voor heel Nederland) in 2030 te halen”, zeggen raadsleden Kreuger (JA21), Boomsma (CDA) en Van Soest (PvdO).

Volgens raadslid Kreuger, die wijst naar eerdere reacties van lector Energietransitie Martien Visser, blijkt dat het Nederlandse klimaatdoel van 35 Terawattuur daarmee al bijna gehaald is. „Amsterdam hoeft dus veel minder windturbines te bouwen dan nu is gepland.” Hij wijst ook op kritiek vanuit omliggende gemeentes, die overlast van de turbines verwachten.