Nieuws/Binnenland

Vereniging Eigen Huis steenrijk

Met een kleine 15 miljoen euro aan cash op de bank bij een bezit van 18 miljoen euro aan eigen vermogen is de Vereniging Eigen Huis (VEH) in het 38e jaar van haar oprichting een welvarende club geworden. Als leden betalen we jaarlijks 16 miljoen euro aan contributies. Met commerciële activiteiten wordt nog eens bijna 16 miljoen euro verdiend. De teller blijft jaarlijks op ongeveer 32 miljoen euro aan opbrengsten staan. Daarvan wordt er bijna 31 miljoen ook weer uitgegeven, zodat er een jaarwinst overblijft van een kleine 6 ton. Niet gek voor een vereniging, die zegt geen winstoogmerk te hebben (alle cijfers uit het jaarverslag van 2012).

Alarm: 4 procent premieverhoging FBTO

Woonhuis-verzekeraar FBTO (Achmea) bood tot voor kort 15 procent korting op de premie aan VEH-leden. Dat is met ingang van volgende maand verleden tijd. Die korting is teruggebracht tot 10 procent, zodat je met zo’n verzekering voor woonhuis en huisraad in één keer 4 procent duurder uit bent. Gek, want de inflatie is bijna nul.

Er wordt niet echt een goede verklaring voor gegeven door de leden van de alliantie VEH/FBTO. De verzekeraar zou mogelijk meer schade hebben geleden in 2013. Van een premieverlaging, toen de schade meeviel (weinig stormen en wateroverlast) heb ik niets gemerkt. Volgens een woordvoerder van de FBTO betaalt Eigen Huis haar geen vergoeding voor de koppelverkoop via haar Vereniging. De slechte huizenmarkt kon hier toch wel eens de boosdoener zijn.

L’histoire se repête

Het lijkt een beetje op de geschiedenis van Independer. Die kon zich lange tijd voordoen als de enige echte onafhankelijke vergelijker van verzekeringstarieven. Dat was vol te houden, tot zij zelf marktpartij werd en verzekeringen online ging verkopen. Het provisieverbod betekende het einde van die formule. Achmea was er toen als de kippen bij om onder veel boe-geroep de door de woekerpolis via TROS Radar beroemd geworden club aan haar groep (FBTO, Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Avéro, Interpolis etc.) toe te voegen. Wég was daarmee de reputatie van onpartijdige prijsvergelijker.

VEH naar Achmea?

Met de geöliede kennismachine van VEH in Amersfoort, die in haar eigen riante kantoorpand op eigen grond werk en onderdak biedt aan een kleine 250 medewerkers, waarvan de meerderheid met een contract voor onbepaalde tijd, lijkt het een kwestie van tijd. De Vereniging Eigen Huis is al actief op het gebied van hypotheekadviezen. Met energieleveranciers, woonhuisverzekeraars en lokale bouwkundigen bestaan al samenwerkingsverbanden, of allianties.

Haar juridische afdeling doet goed werk voor de leden die in aanvaring komen met makelaars, aannemers, architecten, toeleveranciers van keukens en sanitair, gemeenten of met projectontwikkelaars. Nu ook geen provisie meer door banken verstrekt mag worden aan tussenpersonen die in hypotheken bemiddelen, valt mogelijk een stevige hap uit het inkomen van de VEH weg.

Met een gemiddeld jaarresultaat van 100.000 euro over 2008 tot 2012, ben je dan kwetsbaar.

Provisieverbod heroverwegen?

Het zou me niet verbazen als Achmea, Aegon of Nationale Nederlanden in de grote consolidatieslag een oogje laat vallen op het smakelijke hapje van de Vereniging Eigen Huis, die veel kennis en ervaring op de eigen woningmarkt in huis heeft. Voor het gemak van potentiële kopers heeft VEH in haar jaarverslag de intrinsieke waarde die haar naam in de media vertegenwoordigt al vast op een dikke 16 miljoen euro gesteld als 'publiciteitswaarde'.

Het is de vraag of de ledenraad nog iets in de melk te brokkelen heeft als het verenigingsbestuur een eventueel voorstel doet om zich uit pure noodzaak te laten overnemen door een grote assuradeur, of misschien wel door een bank. Als het bestuur zich voor de keus gesteld ziet om fors af te slanken of in te teren op het eigen vermogen, wordt nog al eens gehoopt op betere tijden in plaats van doortastend te handelen. Mij benieuwt dan het jaarverslag van 2013.

Er zal hier en daar nog wel eens op hoofden gekrabd worden over de vraag of het provisieverbod op verzekeringen en hypotheken het consumentenbelang nu wel zo goed gediend heeft, als alle onafhankelijke instituten worden opgeslokt door de grote marktpartijen. Of was dat nu juist de bedoeling...?