Nieuws/Binnenland
98503368
Binnenland

Ziekenhuizen leggen alle planbare reguliere zorg stil om coronazorg aan te kunnen

Verplegend personeel met medische beschermingsmiddelen op de cohortafdeling van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

Verplegend personeel met medische beschermingsmiddelen op de cohortafdeling van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

Den Haag - Om personeel vrij te spelen voor coronazorg op de intensive cares leggen ziekenhuizen alle niet-spoedeisende reguliere zorg stil. Die noodgreep kondigt minister Van Ark (Medische Zorg) aan.

Verplegend personeel met medische beschermingsmiddelen op de cohortafdeling van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

Verplegend personeel met medische beschermingsmiddelen op de cohortafdeling van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

De maatregel is nodig omdat de ziekenhuizen en de ic’s dreigen te overstromen met coronapatiënten. Er moeten bedden en handen bij. Daarbij komt dat er veel ziekteverzuim is en de ziekenhuizen in de kerstperiode sowieso al krap in het personeel zitten.

„De signalen die ons bereiken vanuit de zorg, namelijk dat ondanks alle inzet die dagelijks door alle partijen in de zorg wordt geleverd, de druk – binnen en buiten het ziekenhuis - zo hoog is dat nu aanvullende maatregelen nodig zijn, zijn voor eenieder pijnlijk maar zeer helder en nopen tot actie”, schrijft Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. „Gezien deze aanhoudende druk zijn maatregelen onontkoombaar.”

IC-bedden naar 1450

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) schaalt het aantal ic-bedden op naar 1450. Ook worden weer patiënten ondergebracht in Duitse ziekenhuizen. Alle planbare zorg in ziekenhuizen wordt tot nader order gestopt. „We realiseren ons ook dat de timing hiervan niet ongelukkiger had kunnen uitkomen; vlak voor de feestdagen, nadat reeds maanden gewerkt is op een sterk verhoogd niveau, met verhoogde uitval doorziekte en vanuit een reeds langdurig opgeschaalde situatie”, zegt LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers. „Maar het virus houdt hier geen rekening mee.”

Pijnlijk

Het afschalen van de reguliere zorg is pijnlijk. Het kabinet had zich na de eerste golf heilig voorgenomen dit te allen tijde te voorkomen. „Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken”, zegt Van Ark. „Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald.” De bewindsvrouw steunt de ziekenhuizen in de extra maatregelen. Ze roept ook iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. „Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft.”

Kritieke zorg

Behandelingen die planbaar zijn, maar toch onder de noemer ’kritiek’ vallen, worden niet geannuleerd. Medisch specialisten hebben eind oktober criteria opgesteld om het onderscheid te maken tussen kritieke planbare zorg en de overige planbare zorg. Behandelingen die binnen zes weken noodzakelijk zijn om blijvende gezondheidsschade of verlies van levensjaren te voorkomen, gelden als kritiek. Dat betekent dat de zorg voor kankerpatiënten en mensen met ernstige psychische aandoeningen moet doorgaan. Behandelingen die zonder blijvende schade langer kunnen wachten, worden nu allemaal in de wacht gezet. Operaties als voor een hernia, knie, liesbreuk, versleten heup of goedaardige tumor moeten daardoor wachten. Ziekenhuizen kunnen zelf beslissen of de poliklinieken open blijven.