Nieuws/Binnenland
985213046
Binnenland

Woede actiegroep om ’onethisch experiment’

Hard tegen hard bij rechtszaak tegen Staat om 5G

DEN HAAG - Het uitrollen van het nieuwe, snellere 5G-netwerk is gokken met de gezondheid van burgers. Een gok die heel verkeerd kan uitpakken, met ernstige schade voor de volksgezondheid tot gevolg.

Dat vindt de stichting Stop5GNL, die vandaag via een kort geding in de rechtbank van Den Haag probeerde om een rechterlijk verbod te krijgen op verdere uitrol van het netwerk dat het langzamere 3G en 4G moet gaan opvolgen. Er is niet glashard aangetoond dat blootstelling aan de electromagnetische straling schadelijk is, maar er is evenmin aangetoond dat het geen kwaad kan, betoogde advocaat Thom Beukers namens de stichting.

Er zijn gerenommeerde onderzoeksinstituten die waarschuwen voor ernstige schade, zoals veranderingen in het dna, kanker en neurologische aandoeningen door blootstelling aan electromagnetische straling. „Als we die gevolgen gaan ondervinden, dan zijn we te laat.” Beukers noemde 5G „een onethisch experiment.” Met de volksgezondheid gok je niet, aldus de advocaat. „De Staat moet burgers beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Niet burgers daaraan blootstellen zonder dat die zelf een keus hebben kunnen maken.” Hij bekritiseerde het veilen van de 5G-frequenties in juni van dit jaar, terwijl de Gezondheidsraad een maand later pas komt met de bevindingen van een onderzoek naar mogelijke negatieve effecten van de straling.

’Wel degelijk uitgebreid onderzoek gedaan’

De Staat zegt dat er wel degelijk uitgebreid onderzoek is gedaan naar de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid, maar dat die niet is aangetoond. Advocaat Sikke Kingma verweet de stichting kritiek van wetenschappers op publicaties waarop de stichting zich beroept „stelselmatig te negeren. Wat de stichting niet uitkomt wordt onder het tapijt geveegd.” De stichting zou doen aan „cherry-picking” in wetenschappelijke rapporten om op basis daarvan een onterecht schrikbeeld te schetsen.

Volgens Kingma en zijn collega Edward Brans doet de Staat niets anders dan voldoen aan Europese verplichtingen, en zijn het de telecombedrijven die bepalen waar de masten worden geplaatst, en of de frequenties voor 5G worden gebruikt.

De Staat is niet verplicht om iedere activiteit die een risico voor de gezondheid zou kunnen opleveren te verbieden zolang niet onomstotelijk vaststaat dat er geen risico is, vindt Brans. Dan kun je volgens hem net zo goed stellen dat autorijden moet worden verboden. „Het staat vast dat dat ieder jaar leidt tot ongelukken.”

Advies

Mocht uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijken dat er meer onderzoek nodig is, dan zal de Staat dat advies volgen, zei hij. En ook zullen blootstellingslimieten naar beneden worden bijgesteld als daar op basis van advies van de Gezondheidsraad of het RIVM aanleiding toe bestaat, beloofde hij.

Onze verslaggever Saskia Belleman is aanwezig geweest en twitterde live mee. Haar updates leest u hier terug.