Nieuws/Binnenland
985327
Binnenland

ChristenUnie komt met actieplan voor de zorg

De ChristenUnie wil dat mensen ook in de toekomst kunnen kiezen voor de zorg die bij hen en hun levensovertuiging past. Dat is een van de punten die de partij heeft opgeschreven in haar Actieplan Zorg. Fractieleider Arie Slob biedt dit plan zaterdag in Harskamp aan de ANBO aan. De ChristenUnie stelde het plan op in het licht van allerlei veranderingen die voor de zorg in Nederland op stapel staan.

Slob realiseert zich dat veel mensen door die komende veranderingen niet weten waar ze aan toe zijn. „De samenleving verandert, mensen blijven langer thuis wonen en ook zullen we de alsmaar stijgende kosten moeten beteugelen willen we de zorg voor toekomstige generaties beschikbaar en betaalbaar houden. De menselijke maat moet voorop staan. Dat moet wat ons betreft centraal blijven staan ook nu veel zorgtaken naar de gemeente gaan.” Kwetsbare mensen mogen niet buiten de boot vallen, vindt Slob.

Behalve de keuzevrijheid wil de ChristenUnie ook dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor zorg met elkaar om de tafel gaan, zodat mensen niet onzeker hoeven hoeven te zijn of ze moeten verhuizen. Er moet een toeslag komen voor kleine zorginstellingen, zodat ook in kleinere dorpen „zorg dichtbij blijft”. Organisaties als Stichting Present en de Zonnebloem moeten geld krijgen om meer vrijwilligers te werven en mantelzorgers moeten bij de zorgplannen betrokken worden.

De ANBO liet zaterdag weten dit soort initiatieven te steunen, maar benadrukt dat het een politiek neutrale organisatie is.