Nieuws
985603
Nieuws

’Pensioenstelsel is onhoudbaar’

Het pensioenstelsel is onhoudbaar en moet drastisch op de schop. Het is onbetaalbaar om in de toekomst pensioenuitkeringen te blijven garanderen. Als jongeren niet willen blijven meebetalen aan het pensioen van ouderen, valt het draagvlak geheel weg.

Dat zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank in een interview met deze krant. „Het huidige stelsel met een hoge uitkering en een hoge mate van zekerheid is niet houdbaar in het licht van de komende vergrijzing. Het is onontkoombaar dat we naar een stelsel gaan waarin minder zekerheid zal bestaan over de hoogte van de pensioenuitkering”, aldus Knot.

DNB is als toezichthouder een belangrijke speler in de pensioenwereld. Knot kiest voor meer flexibiliteit en keuzevrijheid. „Het moet flexibeler, mensen moeten iets meer ruimte krijgen om te kunnen kiezen hoe en waar ze hun pensioen opbouwen.”

Nieuwe regels

Werkgeversvoorman Bernard Wientjes en FNV-leider Ton Heerts hebben geen enkele behoefte aan een nieuwe maatschappelijke discussie over het pensioenstelsel, als er geen betere rekenregels voor de dekking van pensioenen komen, zo zeiden ze gisteren op een pensioencongres. Zij maken zich veel zorgen over het wetsvoorstel hierover dat binnenkort naar het kabinet gaat.

Die nieuwe regels zouden het sluitstuk moeten zijn van een jarenlange discussie over de pensioenen, maar dreigt in de ogen van de sociale partners verkeerd uit te pakken.

Lees ook het hoofdredactioneel commentaar van vandaag.