Nieuws
986459
Nieuws

Zorgpremie flink opgedreven

Burgers betalen per jaar ongeveer honderd euro te veel aan zorgpremie omdat verzekeraars behandelingen vergoeden van zorginstellingen met wie ze geen contract hebben. Ze moeten die zorg nu nog vergoeden volgens de wet.

Volgens Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht, gaat het om zo’n miljard euro per jaar. „Gaan we uit van 10 miljoen premiebetalers, dan gaat het om 100 euro per premiebetaler per jaar.” De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert dan ook om de wet aan te passen, zodat zorgverzekeraars effectiever zorg kunnen inkopen.

Overbodig

„Hierdoor nemen de verschillen tussen de pakketten en de premies toe en hoeven niet alle verzekerden mee te betalen aan zorg die overbodig of niet effectief is”, zo stelt de waakhond in zijn rapportage over de zorginkoop door verzekeraars die vandaag bekend wordt gemaakt.

Voor deze aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer. In de wet staat nu nog dat de zorgverzekeraar moet vergoeden als verzekerden naar een zorginstelling gaan waarmee geen contract is afgesloten.

„Vorig jaar wilde een zorgverzekeraar bijvoorbeeld een zorgaanbieder die afkickreizen voor drank- en drugsverslaafden naar Zuid-Afrika aanbood, geen contract en een lage vergoeding geven. Dit omdat de verzekeraar al voldoende verslavingszorg had ingekocht voor zijn verzekerden en deze zorg overbodig en te duur vond”, licht een woordvoerster van de NZa toe. „De rechter hield de verzekeraar echter aan artikel 13 van de Zorgverzekeringswet en stelde dat de verzekeraar toch 75 tot 80% moest vergoeden voor deze zorg.”

Knuffelen

Dit betekent dat alle Nederlandse consumenten via de zorgpremie mee moeten betalen aan dit soort dure afkickreisjes, of aan andere vormen van zorg waarvan onduidelijk is wat het effect is, zoals boomknuffeltherapie. „Daarbij komt dat, omdat instellingen waarmee geen contract is afgesloten toch zeker 75% van de kosten krijgen betaald, zij minder snel geneigd zullen zijn om hun zorg te verbeteren of efficiënter te organiseren.”

Dit kan tot gevolg hebben dat zorgaanbieders zorg van een lagere kwaliteit leveren dan de zorgverzekeraar zou willen. Ook blijven de premies hierdoor onnodig hoog, omdat de zorgverzekeraars ook reserves moeten aanhouden om uit te keren aan die instellingen waarmee geen contract is afgesloten. Dit omdat van tevoren niet duidelijk is hoeveel zorg deze instellingen in een jaar leveren.