Nieuws/Binnenland
987088
Binnenland

'Ik wilde mijn baby verstikken'

Van een roze wolk was bij de 20-jarige Lyndsey Walker geen sprake. Ze leed aan een zeldzame, extreme vorm van postnatale depressie waardoor ze stemmen hoorde en fantaseerde over het doden van haar pasgeboren dochter.

De zeldzame aandoening postpartum psychose manifesteerde zich als een mannelijke stem in Walkers hoofd, die haar vertelde dat ze ongeschikt was als moeder en haar familie beter af zou zijn zonder haar. De stem moedigde de kersverse moeder zelfs aan om baby Elizabeth te verstikken.

Zeldzaam

Terwijl een postnatale depressie relatief vaak voorkomt, bij ongeveer een op de tien vrouwen, is een postpartum psychose 100 keer zeldzamer. Walker vertelt de Daily Mail: ''Na de geboorte van Elizabeth voelde ik helemaal niks, totaal geen emotie. Ik deed natuurlijk wel alsof ik blij was om te voorkomen dat andere mensen zich zorgen zouden maken, maar het werd steeds erger. Een mannenstem begon in mijn hoofd tegen me te praten. Hij vertelde me dat ik het slecht deed als moeder en ik had visioenen waarin ik zag dat ik Elizabeth met een kussen verstikte.''

Diagnose

Andrew stuurde zijn vriendin naar de huisarts, die de diagnose postpartum psychose stelde. Lyndsey kreeg anti-depressiva en anti-psychotische medicijnen voorgeschreven, maar daarmee was het probleem nog niet opgelost.

''De stem vertelde me dat ik alle medicijnen in één keer weg moest spoelen met een fles wijn.'' De zelfmoordpoging leidde ertoe dat Lyndsey opgenomen werd op een psychiatrische afdeling, waar ze twee weken lang onder streng toezicht verbleef. ''Ik mocht wel bezoek ontvangen, maar Elizabeth minstens een week niet zien. Dat heeft gewerkt, ik begon langzaam maar zeker naar haar te verlangen. Toen ik uit het ziekenhuis kwam zag ik eindelijk de mooie dingen aan haar; hoe ze glimlacht en hoe fijn het is om samen te zijn. Op dat moment wist ik dat ik van haar hield en alles voor haar zou doen.''

Postpartum psychose

Postpartum psychose, ook wel 'kraambedpsychose' genoemd, treft ongeveer een op de 1000 moeders. De ziekte openbaart zich vaak plotseling in de eerste dagen of weken na de bevalling. De symptomen zoals depressie, verwardheid, hallucinaties en wanen variëren en kunnen snel veranderen.

Postpartum psychose is een psychiatrische noodsituatie, waar zo snel mogelijk hulp voor moet worden gezocht. De meeste vrouwen herstellen na intensieve behandeling volledig.