987485
Binnenland

PvdA'ers: stem op andere partij

Een groep PvdA-leden verspreidt stickers in Den Haag met het advies om te stemmen op een andere politieke partij. De muitende achterban protesteert uit woede over de komst van het omstreden cultuurpaleis van 181 miljoen euro.

Op de actiesticker worden inwoners van Den Haag met de leus ’u bepaalt of u betaalt’ gewezen op politieke partijen die wel tegen het prestigeproject zijn. De boze PvdA-leden zijn teleurgesteld in hun eigen partij omdat ze het niet kunnen verkroppen dat er zoveel belastinggeld naar een project gaat terwijl de armoede in de hofstad alleen maar verder stijgt. Ze zijn wel voorstander van een goedkoper alternatief.

Het cultuurpaleis vormt binnen de Haagse PvdA nog altijd een splijtzwam. Een van de zittende raadsleden en tevens belangrijke kandidaat op de kieslijst stemde altijd tegen en spreekt zich tijdens de campagne openlijk uit tegen het prestigeproject. Een oud-wethouder van de PvdA heeft onder andere vanwege het theater een protestpartij opgericht en een raadslid stapte eerder dit jaar zelfs woedend over naar GroenLinks, die direct na de verkiezingen met een motie komt om het plan alsnog om zeep te helpen.

De verwachting is dat veel kiezers de PvdA laten vallen vanwege de politieke steun voor het cultuurpaleis. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat driekwart van de Hagenaars geen heil ziet in het plan.

De voorbereidingen voor de bouw zijn ondertussen wel al in volle gang. Het terugdraaien kost miljoenen, maar de tegenstanders die na 19 maart waarschijnlijk een meerderheid hebben, willen de rekening graag betalen.