Nieuws
987515
Nieuws

De belastingverlaging komt er aan

De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg menen dat alles er op wijst dat het herstel van de Nederlandse economie nu echt doorzet en dat het begrotingstekort aan het dalen is.Dat het kabinet daar nu mee pronkt is begrijpelijk, maar volgens Vermeend en van der Ploeg is er nog geen reden om de vlag uit te hangen.

Zowel door onzekerheden in de wereldeconomie als nog niet gerealiseerde bezuinigingen op de overheidsuitgaven kunnen het mooie beeld verstoren. Volgens de economen zou Rutte 2 er daarom verstandig aan doen in 2015 met een belastingverlaging te komen waarmee de groei een extra impuls krijgt. Vermeend en van der Ploeg wijzen daarbij op het belastingplan van D66 en gaan er vanuit dat deze verlaging er zal komen.

Deze week was er goed nieuws voor het kabinet Rutte 2.  Volgens ramingen van het CPB zal de Nederlandse economie in 2015 met 1,25% groeien. Deze verwachting maakt duidelijk dat het economische herstel in ons land doorzet. In 2012 en 2013 was er nog sprake van een krimpende economie en voor dit jaar wordt een lichte groei geraamd van 0,75%. Ook de andere cijfers zijn hoopgevend. De consumptie van huishoudens zal in 2015 voor het eerst in vier jaar een klein plusje laten zien. Opvallend is dat volgend jaar de werkloosheid zal dalen met 15.000 personen. Dit jaar is er nog sprake van een stijging met bijna 50.000 mensen. De mooie cijfers zijn vooral te danken aan de aantrekkende wereld- en Europese economie, maar ook de hogere investeringen door bedrijven bevorderen het herstel.

De Nederlandse export neemt volgend jaar fors toe. Deze motor van onze economie jaagt de groei aan en vult daarmee ook de schatkist met extra middelen. In combinatie met de afgesproken ombuigingen ( bezuinigingen en belastingverhogingen) daalt daardoor het begrotingstekort (EMU-saldo).Dat blijkt uit de cijfers in onderstaande tabel ( in % BBP) die door het kabinet vast en zeker met gejuich zijn ontvangen. Maar de nog steeds oplopende lastendruk zou Rutte 2 zorgen moeten baren. Voor meer groei is een belastingverlaging nodig.

 

 

 

 

Begroting 2015

 

Op basis van deze cijfers gaan het kabinet en de coalitiepartijen VVD, PvdA en de ‘constructieve’ oppositie D66, CU en SGP binnenkort rond de tafel zitten om over de begroting van volgend jaar te praten. De vraag rijst wat voor 2015 de ‘beste’ oplossing zou zijn? De SP, CDA, PVV die het kabinetsbeleid tot op heden hebben afgebrand en nu voorlopig aan de zijlijn staan, weten het al. Ze willen bezuinigingen terugdraaien en belastingverlagingen. Klinkt sympathiek, maar die eis is niet realistisch en ook niet geloofwaardig. Het tekort is vooral gedaald door bezuinigingen op overheidsuitgaven en lastenverzwaringen die door deze partijen zijn afgewezen.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft al aangegeven voorlopig door te willen gaan met de huidige koers en meent dat er nog geen ruimte is om de teugels te laten vieren; de staatsschuld neemt nog  toe en de overheid geeft in 2015 nog steeds €12 miljard meer uit dan er binnenkomt. Ook om andere redenen zou het onverstandig zijn nu al de vlag uit te hangen. In de eerste plaats heeft het parlement nog niet ingestemd met een omvangrijke bezuinigingspost op het terrein van de zorg.

In geval deze bezuiniging niet (volledig) wordt gerealiseerd dan daalt het tekort minder dan nu wordt geraamd. Daarnaast loopt het kabinet het risico dat de groei lager uitkomt, waardoor er minder geld in de schatkist binnenkomt dan volgens de CPB-voorspelling. Die kans is reëel. Het optimisme van het CPB over de extra groei van de wereldhandel staat onder druk door de economische neergang van de opkomende economieën en de onzekerheid over de gevolgen van het Oekraïne- conflict.

Toch zou het kabinet er goed aan doen de verwachte groei een extra impuls te geven met een belastingverlaging waarmee de koopkracht van de burgers wordt verbeterd. Die verlaging moet dan wel solide worden gefinancierd uit lagere overheidsuitgaven. Het recente voorstel van D66 voor een verlaging van € 1 miljard verdient dan ook serieuze overweging.

En gezien de politieke machtspositie van de democraten zal die er wel komen. Een hoger bedrag  met een sterkere impuls voor economische groei is mogelijk als het kabinet extra middelen vrij speelt door meer werk te maken van het schrappen van inefficiënte uitgaven. In eerdere columns hebben wij bijvoorbeeld gewezen op  de  miljarden aan ineffectieve overheidssubsidies en het nutteloos rondpompen van geld.