Nieuws/Binnenland
988000
Binnenland

Kabinet veroordeelt Russische stappen

Het kabinet veroordeelt de Russische militaire inmenging in Oekraïne. Door troepen in het land in te zetten of daarmee te schermen, zorgt Rusland voor een escalatie van de problemen. Vooral de Russische activiteiten op en rond het Oekraïense schiereiland de Krim zijn „buitengewoon zorgelijk”.

Dat heeft minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken zondagavond aan de Tweede Kamer geschreven. Om verdere escalatie van de problemen te voorkomen, moeten de internationale inspanningen erop gericht zijn om een dialoog mogelijk te maken tussen alle partijen die bij het conflict zijn betrokken, aldus de minister. De soevereiniteit van Oekraïne moet daarbij voorop staan, wat betekent dat iedereen zich aan internationaal recht en internationale verdragen moet houden.

De huidige Russische activiteiten in en rond de Krim vormen „een directe bedreiging voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne en gaan lijnrecht in tegen oproepen van de internationale gemeenschap om deze fundamentele principes te bewaken”. Met territoriale integriteit wordt bedoeld dat de grenzen van een staat niet gewijzigd mogen worden zonder instemming van de staat zelf.

Nederland wil in gesprek kunnen blijven met alle partijen, ook met Rusland. De Russische autoriteiten zijn, „hoe onacceptabel hun acties momenteel ook zijn”, nodig voor een politieke oplossing. Maar er zijn grenzen, waarschuwt Timmermans. Als Rusland zich schuldig maakt aan „aperte vijandigheden” of niet bereid is zich aan internationaal recht en verdragen te houden die het land zelf heeft ondertekend, dan zal dat gevolgen hebben. De minister zegt nog niet om welke concrete politieke en economische maatregelen het kan gaan.

Het kabinet waardeert de terughoudendheid waarmee de machthebbers in Kiev tot nu toe hebben gereageerd op de toegenomen spanningen. „Deze terughoudendheid moet vastgehouden worden”, schrijft Timmermans, die benadrukt dat het belangrijk is dat alle partijen de rust bewaren.