Nieuws/Binnenland
988627
Binnenland

'Iets minder zout al effectief'

Een kleine beperking van de zoutinname heeft voor diabetespatiënten met nierschade al duidelijk gunstige gezondheidseffecten.

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van nefrologen van UMCG, Ziekenhuisgroep Twente en Medisch Centrum Leeuwarden. Zij publiceren over hun resultaten in Lancet Diabetes Endocrinology.

Diabetes is een belangrijke oorzaak van nierschade. Zowel dieet als medicijnen zijn nodig voor een goede behandeling. Uit eerder onderzoek bij nierpatiënten met andere oorzaken van de nierschade is al bekend dat nier-beschermende medicijnen niet werkzaam zijn als de patiënt teveel zout gebruikt. Bij diabetespatiënten met nierschade is er weliswaar veel aandacht voor hun dieet, maar over de rol van zoutgebruik was tot dusverre weinig bekend.

Dieet

In de studie werd bij een grote groep diabetespatiënten in de urine gemeten hoeveel zout ze daadwerkelijk binnenkregen: dit bleek gemiddeld ruim 12 gram/dag. Dit is ruim boven de gemiddelde zoutinname in Nederland (7,5-8,5 g/d) en boven de hoeveelheid van 6 gram per dag die wordt aanbevolen door de Gezondheidsraad.

Een groep van 45 patiënten volgde aansluitend gedurende 6 weken een zoutbeperkt dieet: hierdoor nam hun zoutinname af tot 8.7 g/d. Wat bleek? Niet alleen de bloeddruk van deze groep daalde, maar ook het eiwitverlies in de urine nam met ruim 40% af. Plastabletten, die een zout-afdrijvend effect hebben, hadden een soortgelijk effect; dit effect werd echter nog versterkt door gelijktijdige zoutbeperking.

Volgens onderzoeksleider Gerjan Navis van het UMCG laten deze resultaten zien dat zoutinname juist bij nierpatiënten met diabetes extra aandacht verdient, vooral omdat is gebleken dat deze groep bovengemiddeld veel zout gebruikt. Volgens Navis is dit mogelijk te verklaren doordat alle aandacht bij hen vooral op andere elementen van de voeding is gericht. Verder blijkt zelfs een kleine vermindering van het zoutgebruik bij deze groep al tot duidelijke gezondheidseffecten te leiden.