Nieuws
988689
Nieuws

Opnieuw gesteggel in coalitie om de zorg

De hervormingen in de zorg leveren opnieuw gesteggel op in de coalitie. De PvdA probeert kiezers te werven voor de gemeenteraadsverkiezingen door te stellen dat hun wethouders massa-ontslagen in de thuiszorg kunnen afwenden. Minister Schippers (Volksgezondheid) benadrukt tegelijkertijd dat de zorg er is om mensen te helpen die het nodig hebben, „en dus niet om mensen aan het werk te houden”.

Gisteren werd bekend dat de premie voor de langdurige zorg, die via het loonstrookje wordt betaald, bij de hervorming van de ouderenzorg daalt van 12,65 procent naar 10 procent, in de eerste en tweede belastingschijf. In totaal wordt echter een derde van taken uit de huidige AWBZ elders ondergebracht. Dat de premie niet met een derde daalt, komt omdat er een groot tekort is ontstaan de afgelopen jaren.

„Elk jaar moet er 3 miljard op de langdurige zorg worden bijgelegd uit de algemene middelen”, zegt Schippers. „We zijn aan het potverteren op kosten van de volgende generaties, dat houd je niet eeuwig vol.”

De premiedaling betekent goed nieuws voor de portemonnee, maar daar staat tegenover dat de basisverzekering duurder wordt. Door bijvoorbeeld de invoering van de wijkzuster stijgt de premie vanaf volgend jaar vijf jaar lang met twee tientjes. In totaal is iedere burger dus op termijn honderd euro extra kwijt aan de zorgverzekering.

Bovendien gaan mensen straks veel vaker een eigen betaling doen als ze thuiszorg krijgen, zegt PvdA-leider Samsom. Hij denkt dat juist daardoor er minder banen verloren hoeven te gaan in de zorg. Nu lopen de schattingen nog uiteen van een banenverlies van tussen de 60 duizend en 120 duizend arbeidsplaatsen door het kabinetsbeleid. „Maar er gaat echt niet minder geld naar de zorg, alleen minder geld van ons allemaal. Mensen zullen straks zelf voor zorg betalen.”

Samsom stelde gisteren dat een stem op PvdA-wethouders betekent dat massa-ontslag in de thuiszorg kan worden voorkomen. Dat was een opmerkelijke bewering, want de hervormingen zijn juist de oorzaak voor eerder aangekondigde massaontslagen, zoals die van 1100 thuiszorgers van het bedrijf Sensire in de Achterhoek.

De gemeenten wilden liever dat de thuiszorgers zonder recht op pensioen of rechtsbescherming bij ontslag als zzp’er aan de slag zouden gaan. PvdA-bewindslieden Asscher (Sociale Zaken) en Van Rijn (Volksgezondheid) grepen pas na maanden in, toen dit uitkwam. Vakbonden hadden toen al lang gestaakt. Het UWV keurde het massaontslag goed, wat betekent dat het andere zorgbedrijven vrij staat om op een zelfde manier te proberen van overtollig personeel af te komen. Uiteindelijk werden de thuiszorgers door een ander bedrijf overgenomen.