Nieuws/Binnenland

'Het is niet onze taak om de Krimcrisis op te lossen'

Uitslag Stelling: Grensbewaking damt criminaliteit in

"Het is eigenlijk al te laat. Er is al heel wat gespuis Nederland binnen gedrongen." Dat zegt een deelnemer aan de Stelling van de Dag. De meeste respondenten zijn erg somber over de veiligheid in Nederland en negentig procent van hen is dan ook een warm voorstander van het invoeren van permanente grenscontroles.

Tijdens de nucleaire top in Den Haag deze maand wordt de grensbewaking tijdelijk opnieuw ingevoerd. Driekwart van de deelnemers kan zich deze maatregel van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid) goed voorstellen. Een meerderheid van zestig procent verwacht overigens geen veiligheidsproblemen tijdens deze top. U ergert zich aan het feit dat er wel grenscontroles plaatsvinden als er hooggeplaatste personen naar Nederland komen maar dat deze controles onmiddellijk weer worden afgeschaft als ze weer weg zijn.

Wereldleiders

"De veiligheid van wereldleiders is blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van de Nederlandse burger." Driekwart van de deelnemers onderschrijft deze bewering. "De bevolking is van geen belang voor de hoge heren en dames in Den Haag", moppert iemand. "Grenscontrole is essentieel. Alleen zo kan criminaliteit en ongewenst personenverkeer worden ingedamd", zegt een ander.

Slechts negen procent vindt het niet nodig om de controles aan de Nederlandse grenzen weer in ere te herstellen. U heeft daar uw redenen voor: "Het is niet waarschijnlijk dat grenscontroles al die gelukszoekers en boeven tegen zullen houden. Strengere controles op illegalen zonder werk- en verblijfsvergunning en meer politie op straat in de dorpen en steden. Dan ben je misschien weer veilig in je huis en op straat."

Rooftocht

Deze week zijn twee verdachten in Duitsland opgepakt die op rooftocht waren geweest in Nederland. Van u zegt 72 procent dat ze eerder aangehouden hadden kunnen worden als er grensbewaking, zoals dat vroeger plaatsvond, geweest zou zijn.Vijftien procent gelooft daar helemaal niets van. "Grenscontrole is nutteloos en een kwelling voor de gewone burger. En die criminelen zijn toch gewoon gepakt in Duitsland? Waar praten we dan verder over. Als je ongezien de grens wilt passeren, kan dat altijd. Vroeger waren er ook sluiproutes waar geen controles plaatsvonden."

U wijst op een bijkomend effect van het opnieuw invoeren van grenscontroles, namelijk werkgelegenheid. "Meer mensen aan het werk langs de Nederlandse grenzen. Dat is voor de betrokken regio's in het oosten en zuiden van het land goed nieuws." Een ander wijst op de consequentie daarvan: "Dat gaat de belastingbetaler natuurlijk weer geld kosten. De tekorten op de rijksbegroting zijn nu al torenhoog."

Driekwart van de deelnemers zegt zich wel eens onveilig te voelen. Hoe onveilig u zich voelt, blijkt uit de reactie van een respondent: "Vroeger was een simpel slot voldoende om ongewenste lieden buiten te houden. Nu heb ik op de voor- en achterdeur en de tussendeur in totaal zeven grendels zitten om het inbrekers moeilijk te maken."

Een advies voor de Haagse politici: "Luister eens naar wat de mensen er van vinden en beslis niet alles zelf." Een deelnemer vat de gevoelens van de meerderheid nog eens samen: "Grensbewaking moet meteen weer worden ingevoerd en had eigenlijk nooit afgeschaft mogen worden. Je haalt toch ook niet de balustrade van het balkon?"