Nieuws
989248
Nieuws

Lichte stijging slachtoffers cybercrime

In 2013 geven meer mensen aan slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit dan in 2012. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal slachtoffers stijgt van 12 naar 13 procent.

Het CBS noteert dat met name koop- en verkoopfraudfe via internet is toegenomen. Daarbij geven meer mensen aan last te hebben gehad van cyberpesten en hackpogingen. Identiteitsfraude via het internet nam juist iets af.

De jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten meet niet de daadwerkelijke registratie van criminaliteit. In het onderzoek staan de belevingen en ervaringen van burgers centraal.