Nieuws/Nieuws

Mag ik zomaar ontslagen worden?

Uit onderzoek van ING blijkt dat mensen zich minder snel ziek melden als het economisch tegenzit. Ze zijn bang om hun baan te verliezen. Ook enkele lezers vragen zich af of je ontslagen mag worden als je ziek bent en stuurden deze vraag in naar het ontslagspreekuur van OverGeld. Mag je zomaar ontslagen worden?

Ontslag door ziekte?

Vraag: Ik zit sinds enige tijd ziek thuis. Mag mijn werkgever mij daarom ontslaan?

Antwoord: Nee. Pas wanneer u twee jaar ziek bent en er geen uitzicht is op herstel binnen 26 weken, kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf op grond van langdurige ziekte. U kunt in deze procedure verweer voeren. Die heeft vooral kans van slagen als u aantoonbaar, op korte termijn, verwacht weer arbeidsgeschikt te zijn. 

De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt na twee jaar ziekte, ongeacht of het dienstverband al dan niet wordt beëindigd. U valt dan in de Ziektewet.

Burn-out en ontslag

Vraag: Sinds maart 2013 met burn-out thuis gekomen. Door al bestaande ziekte is deze burn-out nu depressiviteit geworden. Wordt ik hierdoor afgekeurd? Het bedrijf wil sowieso van me af, dat is me in de vragen die ze gesteld hebben aan de bedrijfsarts wel duidelijk geworden.

Antwoord: Gedurende de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en re-integratie en kunnen zij het dienstverband met u niet zomaar beëindigen. Pas indien u rond januari 2015 (drie maanden voor het bereiken van deze 2 jaar) nog steeds arbeidsongeschikt bent, zult u door het UWV worden gekeurd en zal worden bekeken of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. 

Voor u is het belangrijk om uzelf nu eerst volledig te richten op herstel. Indien de werkgever na herstel alsnog van u af wil, kunnen zij u eventueel een voorstel doen voor een beëindiging met wederzijds goedvinden. Ik adviseer u dan te zijner tijd zeker nader advies in te winnen.

Ontslag als werkgever stopt

Vraag: Mijn werkgever wordt binnenkort 65 en wil het rustiger aan gaan doen. Kan hij mij dan zomaar ontslaan?

Antwoord: Om te beginnen kan ik je een beetje geruststellen: je baas kan je niet zomaar ontslaan en naar huis sturen. Hij zal voordat hij jou ontslaat toestemming moeten hebben van het UWV of de kantonrechter.

Als hij zijn bedrijf gaat stoppen, is dat op zich wel een geldige ontslagreden. De vraag is of hij bereid of in staat is om jou ook nog een financiële compensatie te betalen. Als hij vrijwillig geen enkele ontslagvergoeding aanbiedt, zou je hier mogelijk een procedure over moeten voeren.

Ontslagbescherming ouderen

Vraag: Je hoort veel op het nieuws over bescherming van de "oudere" werknemer. Worden wij echt beter beschermd?

Antwoord: Voor een oudere werknemer die lang in dienst is, blijkt uit de rechtspraak dat de werkgever een langere periode in acht moet nemen om de werknemer te proberen te herplaatsen. Verder wordt in de kantonrechtersformule rekening gehouden met verschillende leeftijden. Een oudere werknemer zal meestal een hogere vergoeding krijgen dan een jongere werknemer.

Deel één van het ontslagspreekuur: Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Deel twee van het ontslagspreekuur: Wat moet ik doen bij een reorganisatie?