Nieuws/Binnenland

Wat sociaal ondernemers willen van Den Haag

Ondernemen met een maatschappelijke missie is populair en noodzakelijk en het is hoog tijd dat de politiek een stimulerende rol gaat spelen. PvdA en de VVD onderkennen het belang van het sociaal ondernemerschap - het aanpakken van maatschappelijke problemen - en nodigden drie sociaal ondernemers uit in de Hofstad. Wie zijn deze entrepreneurs, waar lopen ze tegenaan en wat verwachten ze van de Tweede Kamer?

Renzo Deurloo's bedrijf GreenFox maakt in samenwerking met 20 sociale werkplaatsen bestaande verlichting zuiniger in gebruik. "Eigenlijk gingen we met een heel positieve boodschap naar Den Haag, want het gaat erg voorspoedig! Het is belangrijk om uit te gaan van wat wél goed gaat. GreenFox zit al in 25 steden, we hebben ruim 100 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn nog lang niet klaar! Zonder subsidie en allemaal betaald uit energiebesparing. Ons succes is mede te danken aan de vele ambassadeurs die wij hebben en een trackrecord van tientallen referenties.''Met zijn bedrijf Zorgvoorelkaar.com koppelt Mathijs Huis in ‘t Veld vrijwilligers en professionals aan mensen met een hulpvraag. "Als je in het welzijn en vrijwilligerswerk als bv actief bent, denkt men al snel dat je alleen maar op geld uit bent. Dat zorgde wel voor wat barrières toen we net begonnen. Als het concept social enterprise toentertijd al was geland, had dat wel gescheeld. Maar nu gaat het goed en kunnen we groeien. Het concept sociaal ondernemen moet bekendheid krijgen als authentieke vorm.’’ 

 

Ruud Zandvliet draagt met zijn volledig elektrische taxi´s van Taxi Electric bij aan een milieuvriendelijker Amsterdam en werkt met herintredende 50-plussers. Zijn boodschap aan Den Haag: durft te vragen! "Tachtig procent van de taximarkt wordt betaald door de overheid. Maar wij rijden alleen voor bedrijven en particulieren. Duurzaamheid speelt nauwelijks een rol, want de overheid deinst terug voor het vragen van 'gekke dingen’. Maar als zij aangeven duurzaamheid te willen, wordt het voor bedrijven ook een prioriteit.'' 

Platform Social Enterprise NL deed twaalf concrete beleidsaanbevelingen, zoals het beschikbaar maken van groeikapitaal, het aanpassen van aanbestedingsregels en op termijn een aparte rechtsvorm. Het kabinet heeft een brief naar de Kamer gestuurd. In het najaar wordt er een advies uitgebracht en er komt er een debat met  de minister van Economische Zaken Henk Kamp. Hij onderschrijft het belang en heeft op de beleidsagenda gereageerd:

"Sociale ondernemingen dragen bij aan maatschappelijke vernieuwing en bieden innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken rond gezondheid(szorg), veiligheid en leefbaarheid, arbeidsparticipatie, voedsel- en energievoorziening etcetera. De overheid kan als klant op verschillende niveaus een belangrijke rol spelen in de startfase van een sociale onderneming. De nieuwe aanbestedingsregels gaan uit van gunning op prijs/kwaliteit en niet op basis van de laagste prijs. De concurrentiegerichte dialoog biedt kansen om mee te denken over de formulering van de opdracht zelf. Voorafgaand aan de aanbesteding kan meer dialoog en uitwisseling tussen ondernemers en overheid plaatsvinden."