Nieuws/Binnenland
995371
Binnenland

Links hekelt PvdA over arbeidsgehandicapten

SP en GroenLinks hebben dinsdag harde kritiek geuit op een wet die fors bezuinigt op de regelingen voor arbeidsgehandicapten. Zij verwijten de PvdA dat ze nu instemt met deze wet, terwijl ze in de vorige kabinetsperiode nog fel protesteerde tegen vergelijkbare plannen van het kabinet-Rutte I. De PvdA zat toen in de oppositie.

Volgens de participatiewet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) moeten arbeidsgehandicapten zo veel mogelijk in een gewone baan aan de slag in plaats van in sociale werkplaatsen. Jonggehandicapten met een Wajonguitkering worden herkeurd. Als ze arbeidsgeschikt worden verklaard, gaat hun uitkering met 5 procent omlaag.

De Kamerleden Sadet Karabulut (SP) en Linda Voortman (GroenLinks) verwijten het kabinet te bezuinigen op de meest kwetsbaren. Volgens Karabulut wordt daarbij de „sloophamer” gehanteerd. SP en GroenLinks willen dat de herkeuring van Wajongers niet doorgaat, zeiden ze in het debat over de participatiewet.

Volgens PvdA-Kamerlid John Kerstens houdt de SP zich liever bezig met „soep uitdelen” dan wetgeving te steunen. Hij wees erop dat de partij dinsdag ook tegen een hervorming van de arbeidsmarkt heeft gestemd, hoewel partijleider Emile Roemer zich daar eerder positief over uitliet.

De participatiewet kan naar verwachting op ruime steun van de Kamer rekenen. Klijnsma en de regeringsfracties VVD en PvdA maakten 2 weken terug afspraken met de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Daarmee verzekerden ze zich van voldoende draagvlak in de Senaat, waar het kabinet geen meerderheid heeft. In het akkoord met de oppositie werden wat scherpe kantjes van de oorspronkelijke kabinetsplannen afgeslepen.

D66 en ChristenUnie willen nog enkele kleine aanpassingen. Zo stellen ze voor wat extra's te doen voor jonggehandicapten die door medische belemmeringen slechts parttime kunnen werken. Ook moet er een studieregeling komen voor arbeidsgehandicapten met onvoldoende inkomsten.