Nieuws/Binnenland
995407
Binnenland

Buma: Samsom 'ongelofelijk stom'

CDA-leider Sybrand Buma vindt het „ongelofelijk stom“ dat PvdA-leider Diederik Samsom de commissie stiekem probeert te gebruiken om PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vrij te pleiten. Buma heeft dat dinsdag gezegd.

Hij reageerde op commotie die is ontstaan over een bericht in NRC Handelsblad. Die krant meldde dat de spionagezaak die Plasterk vorige week in problemen bracht, al in december is besproken in de commissie stiekem. Daarin worden fractieleiders vertrouwelijk bijgepraat over veiligheidszaken. Ze mogen tegen niemand praten over wat ze er te horen krijgen.

De oppositiefracties in de Kamer dienden vorige week een motie van wantrouwen in tegen Plasterk omdat hij de Kamer niet geïnformeerd zou hebben over de spionagezaak. Samsom leek vervolgens te suggereren dat de fractievoorzitters wel zijn geïnformeerd, namelijk via de commissie stiekem.

Samsom zei in reactie op Buma dat hij niet weet wat die met 'ongelooflijk stom' bedoelt. Volgens hem moeten de fractievoorzitters zich „niet laten opjagen door nieuwe krantenberichten”.

Op het feit dat er tegen NRC Handelsblad anoniem is gelekt over besprekingen in de commissie stiekem wil Buma niet ingaan. Hij wil de gang van zaken in die commissie loskoppelen van de affaire-Plasterk.

Deze minister meldde vorig jaar op tv dat de Amerikaanse geheime diensten op grote schaal telefoongegevens hadden onderschept. Later bleek dat Nederlandse diensten de gegevens aan de Amerikanen hadden doorgespeeld. Plasterk liet de Kamer daarvan lange tijd onkundig. Oppositiepartijen eisten vorige week zijn aftreden, maar hun motie werd verworpen.

Volgens Buma heeft Plasterk ervoor gezorgd dat de commissie stiekem in opspraak kwam door op tv te „beppen” over veiligheidszaken. Buma vindt ook wel dat over de commissie gepraat moet worden, maar die discussie moet niet worden „gepolitiseerd”.

D66-leider Alexander Pechtold noemt het „uiterst vervelend” dat er uit de commissie stiekem is gelekt. Het gesprek over de commissie moet volgens hem worden gevoerd aan de hand van een rapport van de adviescommissie-Dessens. Die pleitte onlangs voor meer controle van de Kamer op de veiligheidsdiensten.