Nieuws/Binnenland
995501
Binnenland

Mijn vraag: feestdagen

Mogen parttime werknemers feestdagen waarop zij sowieso niet zouden werken, compenseren?

In de wet is niet vastgelegd dat werkgevers hun werknemers (betaald) vrij moeten geven op feestdagen. Hierover zijn doorgaans wel bepalingen opgenomen in de betreffende cao of arbeidsovereenkomst c.q. het verlofreglement. Is de werkgever volgens die laatste twee verplicht om werknemers op (bepaalde) feestdagen betaald vrij te geven, dan is de vraag of parttime werknemers die op die feestdagen sowieso niet zouden werken recht hebben op extra vrije dagen of betaling ter compensatie. De wet bepaalt hier niets over en een werknemer heeft hier in beginsel dus geen ’wettelijk recht’ op. Het staat werkgevers echter vrij hier iets anders over neer te leggen in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek. Het is raadzaam de cao hierop na te lezen, adviseren de arbeidsjuristen van XpertHR.

Overigens oordeelde de toenmalige Commisie Gelijke behandeling in 2011 dat sprake was van verboden onderscheid op grond van arbeidsduur, omdat een parttimer relatief minder vrije feestdagen per jaar had dan zijn fulltimecollega’s. In deze zaak waren werknemers op grond van het personeelshandboek vrij op een aantal feestdagen. In het personeelshandboek stond echter ook dat vrije feestdagen waarop de werknemer toch al niet zou werken, niet zouden worden gecompenseerd.

De commissie stelde het hanteren van een Jaarurensystematiek voor als oplossing. Daarbij moeten werknemers – kort gezegd – een bepaald aantal uren per jaar werken, in plaats van bijvoorbeeld per week. Het systeem wordt doorgaans in cao’s afgesproken om meer flexibiliteit te creëren. De werkgever vreesde te veel administratieve rompslomp en kosten, maar de commissie vond dit geen goed argument om zich niet aan de wetgeving over gelijke behandeling te houden.

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.