Nieuws/Binnenland
995539
Binnenland

Hoe vul ik verkregen erfenis in bij mijn belastingaangifte?

Eind 2012 is mijn vader overleden en mijn twee broers en ik waren de erfgenamen. In de loop van vorig jaar is vaders huis verkocht en hebben we de erfenis verdeeld. Hoe moet ik dit opgeven in mijn belastingaangifte over 2013? Er stond nog niets op mijn rekening.

U moet het ’aandeel in de onverdeelde boedel’ van uw vader opgeven als vermogen in box 3, aangezien u samen met uw beide broers per 1 januari 2013 eigenaar van de boedel was. De te betalen erfbelasting mag u als schuld opvoeren. Dat het nog niet op uw rekening stond, is niet van belang.