Nieuws
995542
Nieuws

Te hoge uitkeringen voor Wajongers

Ten minste 140.000 jonggehandicapten krijgen een hogere uitkering dan waar zij volgens de regels recht op hebben. Dat kost de overheid honderden miljoenen euro's extra per jaar.

Dat meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), schrijft Trouw. Tot 2010 werden alle jongeren met een lichte geestelijke beperking, volledige arbeidsongeschikt verklaard, net als jongeren met een zware meervoudige handicap.

Ze gingen dan alleen langs een verzekeringsarts, niet langs de arbeidsdeskundige. Hun vermogen om arbeid te verrichten werd zo niet getest. De wet werd in 2010 aangepast.

Sindsdien gaan jongeren die op basis van de Wet op werk en arbeidsondersteuning (Wajong) een uitkering aanvragen, ook langs de arbeidsdeskundige van het UWV. Vanaf 2015 gaat een nieuwe Participatiewet in. Dan komt alleen wie echt volledig arbeidsongeschikt is nog in de Wajong.