Nieuws/Binnenland
995632
Binnenland

Opstelten: geen gereguleerde wietteelt

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) houdt voet bij stuk: hij ziet niks in gereguleerde wietteelt. Dat schreef hij maandagavond nog maar eens aan de Tweede Kamer. Woensdag debatteert de Kamer opnieuw over het coffeeshopbeleid.

„Ik ben het volledig met de gemeenten eens als ze zeggen dat georganiseerde hennepteelt een ernstig probleem is waar men aandacht voor vraagt. Het antwoord op deze problematiek moet echter gevonden worden in een krachtige aanpak van criminaliteit en overlast en niet in regulering”, benadrukt Opstelten opnieuw.

Oplossing

Hij is het oneens met de opstellers van een recent manifest dat zegt dat reguleren een oplossing zou bieden voor veiligheidsproblemen in woonwijken en voor de (georganiseerde) criminaliteit op het gebied van softdrugs. Burgemeesters van diverse gemeenten ondertekenden eind vorige maand dat manifest voor regulering met als titel Joint Regulation. Ze willen in elk geval experimenteren.

„Het merendeel van de in Nederland geteelde hennep is bestemd voor de export. Noch de illegale plantages (in woonwijken of elders), noch de achterliggende (georganiseerde) criminaliteit zullen met het reguleren van de teelt voor coffeeshops verdwijnen”, aldus Opstelten echter.

De roep om regulering wordt volgens Opstelten mede ingegeven „vanuit de wens om in het kader van de volksgezondheid de kwaliteit van hennep te kunnen bewaken”. Maar het kabinet zet volgens hem al „diverse instrumenten in om gezondheidsschade die samenhangt met cannabisgebruik te voorkomen”.