Nieuws
995846
Nieuws

Oproepen aan burgers voortaan digitaal

Oproepen van de overheid aan burgers zonder bekende woon- of verblijfplaats verdwijnen uit de dagbladen. Ze worden voortaan in de digitale Staatscourant gepubliceerd. Het gaat bijvoorbeeld om oproepen aan personen die gedagvaard worden.

Volgens minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) bespaart deze manier van publiceren advertentiekosten en is ze beter toegankelijk. Er komt één loket, wat de duidelijkheid en de overzichtelijkheid voor de burger ten goede komt.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat Opstelten voor advies naar de Raad van State stuurt, zo heeft zijn departement maandag laten weten. De maatregel sluit aan bij de wens van het kabinet om juridische procedures te moderniseren en te digitaliseren.