Nieuws/Binnenland
995850
Binnenland

Mierenhoop

Al jaren pleit ik als simpele duurzaam ondernemer voor een totale reset van onze samenleving. Onze bedrijven hebben als koopman in de echte wereld met succes gedemonstreerd dat het ook anders kan. Groene stroom, led-lampen, elektrische auto’s en van ’bezit’ naar ’toegang tot een service’ zijn wat wapenfeiten en we zijn nog lang niet klaar.

Maar na meer dan tien jaar vechten voor onze idealen zien we steeds duidelijker dat we moeten streven naar een verandering van de systemen, want de transitie gaat te langzaam. Of je nu kijkt naar voeding en gezondheid, het energievraagstuk, ongelijkheid en bevolkingsgroei, economische en monetaire systemen of de valkuil van verspilling en verminking van onze natuurlijke hulpbronnen: alles bij elkaar wordt dit een volgende stap in onze beschaving.

De effectieve samenleving waaraan we de afgelopen honderd jaar zo hard hebben gewerkt, is failliet. Maar hoe veranderen we dit complexe systeem en wat wordt onze nieuwe blauwdruk? In hun flinterdunne boekje Ecoystem for businessgeven Evert Jan van Hasselt en Pauline Romanesco een simpele maar geniale aanzet.

Zo is een mier een vrij dom beestje. Veel mieren bij elkaar vormen echter een heel slim geheel. Een mens is heel slim, maar als je veel mensen bij elkaar zet, krijg je vaak een heel dom geheel. Van Hasselt en Romanesco laten zien hoe wij ons kunnen laten inspireren door de mierenhoop. Een manier van samenwerken en samenleven gebaseerd op co-creatie, gezamenlijk belang, zelforganisatie en vertrouwen in elkaar. Werk aan de winkel!