Nieuws/Binnenland
995878
Binnenland

Boomgrens

Wat is de reden dat er bomen langs een weg staan? Dit is eigenlijk te gevaarlijk.

Auto's kunnen inderdaad onzacht in aanraking met bomen komen, maar deze zijn toch zeer functioneel. Het gebruik om bomen langs wegen te planten, stamt al uit de Romeinse tijd. Ook Napoleon, die veel wegen liet aanleggen, was er een groot voorstander van: ze zorgden voor verkoeling en schaduw voor de marcherende soldaten.

Bomen vormen een duidelijke markering en afscheiding tussen weg en land, zowel voor het verkeer als voor het vee op het land. Ze zorgen voor zuurstof, filteren fijnstof uit de lucht, breken de wind en dempen het geluid.