Nieuws/Binnenland
995891
Binnenland

'Risico op incidenten bij officiersopleiding'

Bij de opleiding van officieren is meer aandacht nodig voor integriteit. Cadetten en adelborsten worden opgeleid voor gevaarlijke taken en staan daarbij bloot aan verleidingen als geweld, intimidatie en seksisme. Dat blijkt uit een rapport van de COID (Centrale Organisatie Integriteit Defensie), dat maandag aan commandant Theo Vleugels van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is overhandigd.

Vleugels zei in een reactie dat hij het beoordelingssysteem van cadetten en adelborsten sterk wil verbeteren en het meldingssysteem voor integriteit wil aanscherpen. De maatregelen zullen volgens hem 3 tot 5 jaar in beslag nemen.

In het rapport is onderzocht of aspirant-officieren voldoende zijn beschermd tegen de verleidingen die horen bij hun vak, tegen schendingen door medestudenten, docenten of buitenstaanders en tegen valse of lastig te onderzoeken beschuldigingen.

De onderzoekers concluderen dat het opleiden van officieren een kwetsbaar proces is. Officieren moeten in complexe en gevaarlijke situaties doorgaan waar anderen stoppen en beschikken over middelen om te kunnen doden. Tijdens de opleiding worden grenzen opgezocht, zodat de cadetten en adelborsten voorbereid worden om hun gevaarlijke werk te kunnen doen.

Uit rapport blijkt dat dit risico's met zich meebrengt. Die leiden soms tot incidenten. Het rapport bevat aanbevelingen om die beter te kunnen opvangen. Zo moeten andere seksuele mores en mores voor alcoholgebruik komen.