Nieuws/Binnenland
996018
Binnenland

’Piraten op het land aanpakken’

Om de piraterij bij de Hoorn van Afrika de definitieve nekslag te geven, moeten Nederlandse militairen in Somalië ook aan land kunnen opereren.

De geldende internationale afspraak van ’geen legerlaarzen aan de grond’ bewerkstelligt dat de georganiseerde bendes nog altijd tamelijk ongestoord nieuwe koopvaardijkapingen kunnen voorbereiden. Nu het aantal geslaagde piratenacties op zee door de internationaal samenwerkende marines tot nul is gereduceerd, moet militair optreden aan land het probleem definitief oplossen.

Logisch

Dit betoogt commandant Frank Foreman in de evaluatie van de antipiraterijmissie van zijn schip de Zr. Ms. Johan de Witt. In zijn door de marineofficierenvereniging KVMO gepubliceerde rapport bepleit de kapitein-luitenant-ter-zee nieuwe internationale afspraken. „Een meer landgeoriënteerde aanpak van de piraterij lijkt niet alleen logisch, maar ook noodzakelijk”, aldus de overste.

Foreman denkt hierbij aan onder meer militaire inlichtingenoperaties op het vasteland. Maar ook samenwerking met hulporganisaties om de leefomstandigheden te verbeteren, kan volgens hem de voedingsbodem voor de piraterij wegnemen. „Voor een meer duurzame oplossing van de piraterij moet Somalië hulp krijgen bij de wederopbouw”, zo betoogt de commandant.

Woordvoerder Operaties van Defensie luitenant-kolonel Jos van der Leij tekent aan dat er al activiteiten op het vasteland worden ontplooid, maar dan door civiele hulorganisaties. Hij wijst ook op een EU-missie waarbij veiligheidstroepen worden opgeleid: „Natuurlijk kunnen ook vanaf zee activiteiten worden ontplooid om deze activiteiten te versterken. Maar binnen het huidige internationale mandaat is zo’n inzet niet aan de orde.”

De overste sluit niet uit dat de aanbevelingen van Foreman worden overgenomen: „Ook bij deze antipiraterijmissie wordt periodiek gekeken naar de ontwikkelingen in de regio en de manier waarop het probleem en voornamelijk de oorzaak van de piraterij aan te pakken.”

De Koninklijke Marine voorziet met het op 8 maart te dopen nieuwe Joint Support Ship (JSS) een prima platform te hebben dat prima kan dienen als uitvalsbasis. „Bij Somalië valt te denken aan de JSS voor de kust, van waaruit de landoperaties worden uitgevoerd. De militairen zijn dan veilig gehuisvest en er is een volledig ziekenhuis met intensive care aanwezig”, zo meldt overste Robin Middel.