Nieuws/Binnenland
996659
Binnenland

Asscher ontziet klein bedrijf bij ontslagplan

Bedrijven met minder dan 25 werknemers mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij gedwongen zijn personeel de laan uit te sturen. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is bereid ze te ontzien bij zijn hervorming van het ontslagrecht.

Asscher zei dat donderdag in de Tweede Kamer. Hij legde zich neer bij de wens van een Kamermeerderheid.

De minister wil dat voor alle bedrijven straks dezelfde ontslagprocedure gaat gelden. Ze moeten daardoor ook allemaal een ontslagvergoeding betalen. Kleine bedrijven kunnen die nu nog vaak ontlopen.

De ontslagvergoeding wordt straks beperkt tot maximaal 75.000 euro. Grote ondernemingen zijn dan goedkoper uit. Zij zijn op dit moment soms tonnen kwijt aan een gouden handdruk. Maar voor kleine bedrijven kan het bedrag van 75.000 euro een probleem vormen, denken onder meer VVD, PvdA en ChristenUnie. Asscher deelt die vrees niet, maar verzet zich niet tegen de overgangstermijn tot 2020 die deze partijen voorstelden.

De minister toonde zich ook bereid tot enig uitstel van zijn plan om de positie van flexwerkers te verbeteren door ze al na 2 jaar recht op een vast contract te geven. Nu ontstaat dat recht pas na 3 jaar.

Veel Kamerfracties zijn bang dat de maatregel averechts zal werken, gezien de economische crisis. Zij voorzien dat bedrijven jongeren nog sneller zullen ontslaan, om te voorkomen dat ze ze na 2 jaar in vaste dienst moeten nemen. Asscher denkt dat dat wel mee zal vallen, maar maakte geen halszaak van uitstel van de maatregel tot 1 juli 2015.

De plannen van Asscher om het ontslagrecht te hervormen en flexwerkers meer zekerheid te bieden, zijn een uitwerking van het sociaal akkoord dat het kabinet vorig jaar met werkgevers en vakbonden heeft gesloten. Een ander belangrijk onderdeel is de verkorting van de WW-periode. De maximale WW-duur gaat terug van 38 naar 24 maanden, al mag in cao's op eigen kosten toch een langere WW-termijn worden afgesproken.

Een ruime Kamermeerderheid steunt op hoofdlijnen deze plannen om de arbeidsmarkt op de schop te nemen, bleek tijdens het debat. D66 kwam daarin nog met een voorstel om werknemers een wettelijk recht op scholing te geven. Tegen dit ook door de PvdA gesteunde plan heeft Asscher geen bezwaar.