Nieuws/Buitenland
996691
Buitenland

Britse dijkbewaker steeds meer onder druk

Het overheidsorgaan dat sinds 1996 verantwoordelijk is voor de waterhuishouding langs oevers en kusten in Engeland en Wales, staat door de overstromingen in het land steeds meer onder druk. De Environment Agency (EA, Milieuagentschap) zou vooral de bescherming tegen het water hebben verwaarloosd, sinds in 2002 een vogelbeschermster de dienst ging leiden, zeggen de critici.

De EA zou de natuur langs de oevers en kusten met rust hebben gelaten, zonder oog te hebben voor veiligheidsaspecten, klagen Britse media. Stromen slibden dicht en gebaggerd werd er vrijwel niet meer. Pompstations werden verwaarloosd.

Het blad The Spectator meldde dat ook regelgeving van de EU deugdelijke waterhuishouding hindert. De afvoer van slib is volgens de EU-richtlijnen erg omslachtig en duur gemaakt. De krant Daily Mail richt ook zijn pijlen op milieubeschermers. Zo zou de bescherming van de 'depressed river mussel' (platte zwanenmossel) een belangrijkere rol hebben gespeeld dan de bescherming van de bevolking in het besluit om van baggeren af te zien. De mossel gaat het goed.

De storm die woensdag over het westen van Engeland en Wals trok, kostte één persoon het leven. Een oudere man kwam ten oosten van de Zuid-Engelse stad Bristol om het leven, toen elektriciteitskabels naar beneden kwamen door een omgewaaide boom. De schade is groot. Zeker 130.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. Ook in Ierland is de schade enorm. Daar wordt gesproken van de ergste storm in 25 jaar. In 260.000 huishoudens viel de stroom uit.

Het auto-, spoor- en luchtverkeer zijn flink getroffen. Zeker 2000 militairen zijn ingezet om de ravage op onder meer wegen op te ruimen of om overstromingen te bedwingen. Premier David Cameron heeft een nieuw comité van ministers voorgezeten dat zich vooral buigt over de overstromingen die delen van het land al sinds december teisteren.

Verzekeraars vrezen ondertussen schadeclaims die de 600 miljoen euro zouden kunnen overschrijden. Donderdag is het weer kalmer, maar vrijdag wordt de komst van harde wind en veel regen verwacht.