Nieuws
996693
Nieuws

Kleine bedrijven ontzien in ontslagplan

Bedrijven met minder dan 25 werknemers worden voorlopig ontzien bij de hervorming van het ontslagrecht. Ze mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen dan grotere bedrijven.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat donderdag gezegd. Hij kwam daarmee tegemoet aan de wens van een Kamermeerderheid. „Ik denk dat het niet nodig is, maar ik ben bereid het oordeel aan de Kamer over te laten.”

Asscher wil dat voor alle bedrijven straks dezelfde ontslagprocedure gaat gelden. Ze moeten daardoor ook allemaal een ontslagvergoeding gaan betalen. Kleine bedrijven kunnen die nu nog vaak ontlopen.

De ontslagvergoeding wordt straks beperkt tot maximaal 75.000 euro. Grote ondernemingen zijn dan goedkoper uit. Zij op dit moment soms tonnen kwijt aan een gouden handdruk. Maar voor kleine bedrijven kan het bedrag van 75.000 euro een probleem vormen.

VVD, PvdA en ChristenUnie hebben daarom voorgesteld dat er voor deze bedrijven een overgangstermijn komt tot 2020. Voorwaarde is wel dat de ontslagen een sociaaleconomische reden hebben. D66 en mogelijk ook andere partijen steunen het amendement.

Asscher toonde enige aarzeling. Hij vindt het niet wenselijk dat er sprake is van een ongelijke behandeling van ontslagen werknemers. Maar hij verzet zich niet tegen het amendement. Een nog verdergaand voorstel van het CDA wees hij wel af.

De hervorming van het ontslagrecht is een belangrijk onderdeel van het sociaal akkoord, dat het kabinet vorig jaar sloot met vakbonden en werkgevers. Volgens Asscher kunnen de sociale partners leven met een overgangstermijn voor kleine bedrijven.

Doel van het ontslagplan is het minder ingewikkeld en goedkoper te maken voor bedrijven om werknemers zo nodig te ontslaan. Ze zullen dan ook makkelijker nieuw personeel aannemen, is de gedachte.