Nieuws/Binnenland
996723
Binnenland

Mijn vraag: aanzegtermijn

Wat houdt de ‘aanzegtermijn’ in het wetsvoorstel Werk en zekerheid precies in?

Op basis van het wetsvoorstel Werk en zekerheid moeten werkgevers tijdelijke krachten met een contract van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of zij de arbeidsovereenkomst willen voortzetten en onder welke voorwaarden. De aanzegtermijn geldt ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer. Verzuimt een werkgever dit, dan is hij de werknemer een maand loon verschuldigd (en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato). Geeft de werkgever wel aan de overeenkomst te willen voortzetten, maar niet tegen welke voorwaarden, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd (maar ten hoogste voor een jaar) op de vroegere voorwaarden.

De aanzegtermijn geldt ook voor tijdelijke contracten die vóór inwerkingtreding zijn aangegaan en op of na 1 augustus 2014 eindigen. Het is dus zaak om tijdig te inventariseren:

- welke tijdelijke contracten na 1 augustus 2014 aflopen;

- welke werknemers u een verlenging wilt bieden en hoe lang;

- het tijdelijk personeel dat na 1 augustus 2014 uit dienst treedt uiterlijk een maand voor hun contract afloopt schriftelijk te informeren over (de voorwaarden van) een verlenging.

De verplichte aanzegtermijn geldt overigens niet voor de uitzendovereenkomst. Deze eindigt immers als gevolg van het vervallen van een inleenopdracht waar de uitzendwerkgever zelf geen invloed op heeft.

Deze week wordt het wetsontwerp behandeld in de Tweede Kamer. Kamerleden hebben gevraagd of een werkgever gerechtigd is om bij aanvang van een tijdelijk contract al aan de werknemer te laten weten of hij het contract al dan niet zal willen verlengen na ommekomst van de contractduur. Het wordt bovendien apart gevonden dat de werkgever wel – en de werknemer geen aanzegtermijn in acht hoeft te nemen.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.