Nieuws
996830
Nieuws

Toezicht op medicijngebruik ouderen faalt

Het toezicht op het medicijngebruik van 65-plussers laat te wensen over. Ouderen maken amper gebruik van de jaarlijks aangeboden medicatiebeoordeling, met alle gevolgen van dien.

Apothekers en huisartsen vinden de vergoeding die ze krijgen te laag, dus bieden de medicijncheck niet uit zichzelf aan. Zo meldt seniorenorganisatie Unie KBO.

Mix

Van alle 65-plussers gebruikt 96 procent medicijnen. Gemiddeld vijf per dag.

Doordat ouderen 10 procent van de medicijnen zelf inkopen bij de drogist, ontstaat er regelmatig een zeer gevaarlijke mix. Hierdoor zijn valincidenten en auto-ongelukken aan de orde van de dag. Door verkeerd medicijngebruik belanden maandelijks meer dan duizend ouderen in het ziekenhuis.

Een jaarlijkse medicatiebeoordeling door apotheker en huisarts is dus geen ovebrodige luxe en maakt sinds twee jaar deel uit van de verzekerde zorg. Met deze grondige medicijncheck kan veel gezondheidswinst worden behaald en naar schatting honderd miljoen euro worden bespaard.

Capaciteit

Echter, het komt slechts sporadisch voor dat ouderen de beoordeling ondergaan, mede doordat weinig artsen en apothekers hier uit zichzelf over beginnen. Zij vinden de vergoeding vanuit de basisverzekering onvoldoende en beweren dat er te weinig capaciteit is om alle noodzakelijke beoordelingen uit te voeren.

Het aantal 65-plussers in hun praktijk neemt toe en een goede medicatiecheck kost tijd. Onder de ouderen zelf is het nut van een jaarlijkse beoordeling weinig bekend.

De Unie KBO wil bereiken dat de medicatiebeoordeling bij alle verzekeraars buiten het eigen risico valt en dat ouderen beter worden voorgelicht over de mogelijkheid van deze check.