Nieuws/Binnenland
996858
Binnenland

Thuis testen op baarmoederhalskanker

In de nabije toekomst hoeven vrouwen voor onderzoek naar het humaan papillomavirus (HPV), de verwekker van baarmoederhalskanker, niet meer naar een arts; er is een zelfstandige screening op HPV op komst door middel van een thuistest.

Viola Verhoef van VUmc deed dit onderzoek samen met collega’s van Radboudumc. Zij publiceren vandaag in The Lancet Oncology.

Drager

VUmc onderzocht vrouwen die een HPV-positieve uitslag op de thuistest hadden. Bij deze thuistest nemen vrouwen, die niet deelnemen aan het reguliere bevolkingsonderzoek, zelf vaginaal lichaamsmateriaal af van de baarmoederhals. Dit materiaal wordt in een lab onderzocht op HPV. Vrouwen met HPV hebben namelijk een verhoogd risico op baarmoederhalskanker. Als vrouwen drager zijn van HPV wordt een uitstrijkje gemaakt om te bepalen of er afwijkende cellen zijn. Als er afwijkende cellen worden aangetroffen is de kans op (pre)kanker hoog en wordende vrouwen verwezen naar de gynaecoloog. Dit is de zogeheten triage-test.

Betrouwbaar

Verhoef en haar collega's vergeleken deze triage-test met een nieuwe moleculaire test (markertest) waarbij op het reeds afgenomen materiaal van de HPV-positieve vrouw een aanvullende test wordt gedaan. Uit hun onderzoek blijkt nu dat de nieuwe moleculaire test even betrouwbaar is als de 'klassieke' methode met een aanvullend uitstrijkje uitgevoerd door een arts. Door het gebruik van de markertest is geen extra uitstrijkje meer nodig, en kan dus een extra bezoek aan de arts worden bespaard. Vrouwen met een positieve thuistest maar een negatieve markertest kunnen minimaal een jaar wachten om zich opnieuw te laten onderzoeken.

Hiermee komt een volledige zelfstandige screening van vrouwen, dus zonder bezoek aan een arts, binnen handbereik.