Nieuws/Binnenland
996915
Binnenland

PTSS ingrijpend, hardnekkig maar behandelbaar

De leiding van de Nationale Politie vermoedt dat er jaarlijks tussen de 1500 en 2500 politieagenten bijkomen met verschijnselen van PTSS. Posttraumatische stressstoornis is een psychische aandoening in de medische categorie angststoornissen. De patiënt heeft veelal te maken gehad met één of meer levensbedreigende situaties of een bedreiging van de fysieke integriteit.

Wie aan PTSS lijdt, is vaak sneller geïrriteerd en dat kan agressief gedrag veroorzaken. Voorbeelden van traumatische ervaringen die tot de stressstoornis kunnen leiden zijn oorlogshandelingen, (seksueel) misbruik en huiselijk geweld. Patiënten slapen vaak slecht, reageren schrikachtig, zijn prikkelbaar en beleven nare gebeurtenissen op willekeurige momenten opnieuw.

Om tot de diagnose PTSS te komen, moeten de verschijnselen een maand of langer aanhouden, anders is sprake van acute stressstoornis. De ziekte is te genezen en anders kunnen door intensieve therapie symptomen worden bestreden. Wordt de stoornis echter niet erkend en behandeld dan kan iemands persoonlijkheid er onherstelbaar door worden aangetast.