Nieuws
998569
Nieuws

Huis vol huiden

Kinderdermatoloog Suzanne Pasmans van het Erasmus MC opent vandaag samen met een aantal patiëntjes het Huidhuis: een uniek online platform voor kinderen, ouders en artsen waar alles te vinden is over huidziekten. Belangrijk, want jaarlijks wordt bij 1,2 miljoen kinderen een huidafwijking gediagnosticeerd

Het Huidhuis verbindt patiënten en professionele zorgverleners met elkaar en biedt patiënten en hun ouders de gelegenheid zelf hun aandoening te managen.

Veel voorkomende huidaandoeningen zijn eczeem, infecties, aardbeivlekken, moedervlekken, luieruitslag en acne. In twintig procent van de gevallen van eczeem gaat het om een ernstige afwijking die specialistische zorg behoeft, maar deze lang niet altijd krijgt. "Het komt helaas vaak voor dat kinderen met bepaalde huidaandoeningen te laat naar specialisten worden doorverwezen. De juiste diagnose wordt niet gesteld, of een goede behandeling blijft uit, met alle gevolgen van dien voor het kind. Overigens komt het omgekeerde ook voor, dat kinderen onnodig worden doorverwezen naar een specialist", vertelt Pasmans.

Check

Op www.huidhuis.nl kunnen ouders van kinderen met een huidafwijking zelf een symptoomcheck doen. Heeft het kind bijvoorbeeld last van rode vlekken op het hoofd en jeuk, dan kunnen deze symptomen worden aangevinkt en verschijnt een lijst aandoeningen, met plaatjes om te vergelijken met de symptomen van het kind. Ouders kunnen dan zelf al met zelfzorgmiddelen een behandeling starten, of ze kunnen bepalen of een kind professionele zorg nodig heeft.

Ook als reeds een aandoening is vastgesteld, kunnen ouders terecht op www.Huidhuis.nl. In een bibliotheek van op alfabetische volgorde gerangschikte aandoeningen is betrouwbare informatie te lezen. Ouders kunnen lezen welke behandelingen er zijn, wanneer moet worden doorverwezen naar een specialist, wanneer kan worden afgebouwd met medicatie en hoe dat moet. Ook alle medische richtlijnen zijn er in opgenomen.

Dossier

Iedere patiënt of zijn ouder kan in het Huidhuis een dossier aanmaken en bijhouden welke stappen hij heeft ondernomen in de behandeling. Dit dossier kunnen zij delen met andere behandelaren, die er eveneens aantekeningen in kunnen maken, zodat iedere zorgverlener weet welk traject de patiënt heeft doorlopen en welke medicatie is toegediend.

Pasmans: "Huidaandoeningen worden dikwijls onderschat. Misschien omdat we ze normaal zijn gaan vinden doordat ze zo vaak voorkomen. Het is zaak dat de scholing van jeugdgezondheidsartsen, huisartsen en kinderartsen op dit gebied verbetert door het een duidelijke plek in de opleiding te geven. Juist omdat de cijfers zo schokkend hoog zijn."