Nieuws/Binnenland
998633
Binnenland

Rechtszaak dwong Plasterk tot openheid

Eindelijk is er dan duidelijkheid waarom Plasterk ineens naar buiten kwam met de onthulling dat de 1,8 miljoen gegevens in handen van de NSA waren onderschept door de Nederlandse inlichtingendiensten. De landsadvocaat zou die brisante informatie vrijgeven in een lopende juridische procedure. De minister voelde zich gedwongen eerst de politiek in te lichten voordat dit woensdag naar buiten zou worden gebracht.

De rechtszaak is aangespannen door een groep burgers en privacyorganisaties, verenigd onder de naam "Burgers tegen Plasterk". Die dagen de minister voor de rechtbank, omdat ze hem verdenken van het 'witwassen van informatie'. Nederland zou informatie hebben aangenomen van de NSA die de eigen, Nederlandse geheime diensten eigenlijk niet zouden mogen verzamelen, zo meent de actiegroep van de NSA.

Maar de landsadvocaat erkent in een uitvoerig document dat de vork totaal anders in de steel zit. Hij erkent dat de Nederlandse inlichtingendiensten deze gegevens hebben verzameld. AIVD-minister Plasterk voelde zich daardoor gedwongen publiekelijk open kaart te spelen. Op pagina 31 van de 40 pagina's tellende reactie van de landsadvocaat staat: 'In werkelijkheid gaat het hierbij niet om gesprekken, maar om metadata, die door de Staat in het kader van de internationale samenwerking rechtmatig zijn verkregen en rechtmatig aan andere landen zijn verstrekt.'

Overigens is het opmerkelijk dat de AIVD-minister in de hele affaire telkens ter verantwooording wordt geroepen. De militaire inlichtingendienst MIVD is traditioneel verantwoordelijk voor deze operaties. Tot boosheid intern bij de AIVD heeft de defensieminister zich de laatste dagen echter nauwelijks vertoond.

Klik op het pdf-document of op deze link voor het hele document met de reactie van de landsadvocaat.